Stránkovanie: « Späť | 1 | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | 15 | Ďalej »
Usporiadanie výrokov: Od najnovších | Podľa autorov

Výroky

 1. Ľudská tendencia považovať maličkosti za dôležité, vyústila v mnoho dobrého. - [ Georg Christoph Lichtenberg ]
 2. Úspory času sú oslobodené od dani. - [ Günter F. Gross ]
 3. Nie veľký požiera malého, ale rýchly pomalého. - [ Heinz Peter Halek ]
 4. Cieľ, ktorý bol dosiahnutý, už nie je cieľom. - [ Hermann Hesse ]
 5. Ak odsudzujem chyby svojich priateľov, to ešte neznamená, že by som ich mal prestať mať rád. - [ J. London ]
 6. Človek má tri cesty ako múdro konať. Najskôr premýšľaním: To je tá nejušlachtilejšia. Druhá napodobovaním: To je tá najľahšia. Tretia skúsenosťou: To je tá najtvrdšia. - [ Konfucius ]
 7. Keď príde čas, že by sme mohli, tak čas, keď sme mohli, už uplynul. - [ Marie von Ebner-Eschenbach ]
 8. Ľudské myslenie stráca zmysel, keď nemá žiadny určitý cieľ. - [ Montaigne ]
 9. Je nemožné presvedčiť človeka, ktorý má pri svojom konaní štastie, že by konal lepšie, keby svoje konanie zmenil. Takto se mení ľudské šťastie - menia sa časy, avšak človek svoje chovanie nezmení. - [ Nicollo Machiavelli ]
 10. Nespokojnosť je prvým krokom k rozvoju ľudstva a národov. - [ Oscar Wilde ]
 11. Nie je akcia, za ktorú by nikto nezodpovedal. - [ Otto von Bismarc ]
 12. Úspech sa dostaví len vtedy, keď sa intuícia spojí s odvahou urobiť rozhodnutie. - [ Uelli Prager ]
 13. Nejde o to, ísť hlavou proti múru, ale skôr o to, nájsť očami dvere. - [ Werner von Siemens ]
 14. Ach, ten človek tak často chybí a nikdy doopravdy nevie, čo ho minie. - [ Wilhelm Bush ]
 15. Nie je nič krajšieho ako desiť ľudí za peniaze. - [ Alfred Hitchcock ]
 16. Najužitočnejším zo všetkých umení je umenie byť užitočným. - [ Benjamin Franklin ]
 17. Čím výstřednějšími plány se pyšníme, tím složitější bude jejich realizace. - [ Erich Kästner ]
 18. Čas žene vůz. Ale nikdo ho nemůže řídit. Život v něm chvátá jako pasažér. - [ Erich Kästner ]
 19. Pre mňa je každý krok, krokom k cieľu, to platí taktiež pre kroky späť. - [ Ernst Jünger ]
 20. V mnohých veciach sú návyky zlá vec. Znamená to, že zlé sa považuje za dobré a falošné je považované za pravdu. - [ Georg Christoph Lichtenberg ]
 21. Nezostaneme dobrými, pokiaľ sa stále nesnažíme byť lepšími. - [ Gottfried Keller ]
 22. Všetko čo je nové, práve svojou novotou spôsobuje najväčšie prekvapenie. - [ Gotthold Ephraim Lessing ]
 23. Veľa ľudí žije v troskách svojich zvyklostí. - [ Jean Cocteau ]
 24. Cieľ musí človek poznať skôr ako trasu. - [ Jean Paul ]
 25. S priateľom schopným kritiky môžeš ísť rýchlejšie vpred. - [ Johann Wolfgang von Goethe ]
 26. Najprv sa stante neobľúbeným a potom Vás budú brať vážne. - [ Konrad Adenauer ]
 27. Krúžok na kľúče je starý vynález, ktorý nám umožňuje stratiť všetky kľúče naraz. - [ ľudová múdrosť ]
 28. Skúsenosť je meno, ktoré dávame svojím chybám a omylom. - [ O. Wilde ]
 29. Niečo musí brať človek na svete vážne, keď chce mať nejakú zábavu. - [ O. Wilde ]
 30. Čas neplyne rychleji, to jenom my jej míjíme větším chvatem. - [ Ron Kritzfeld ]
 31. Pokiaľ niečo stojí vôbec za námahu, je to treba urobiť poriadne. - [ Thomas Carlyle ]
 32. Vo všetkom, čo robíš, je riziko, ale bez rizika by si nič nedosiahol. - [ Walter Scheel ]
 33. Šanca zaklope na dvere častejšie, ako si človek myslí, ale väčšinou nie je nikto doma. - [ Will Rogers ]
 34. Svoje zásady by si človek mal šetriť pre veľké príležitosti. - [ Albert Camus ]
 35. Tajomstvom úspechu je účelná vytrvalosť. - [ Benjamin Disraeli ]
 36. Je mi ľúto ľudí ktorí nepijú. Keď ráno vstanú, cítia sa tak dobre, ako sa budú cítiť celý deň. - [ Frank Sinatra ]
 37. Ten najpomalší, ktorý nestratil cieľ z očí, ide stále ešte rýchlejšie než ten, ktorý blúdi bez cieľa. - [ Gotthold Ephraim Lessing ]
 38. Pravá skutočnosť je tá, ktorú ostatní nazývajú fantáziou, má dlhšie trvanie, než čisto obchodné myslenie všedného dňa. - [ Gottlieb Duttweiler ]
 39. Podnik, ktorý neprináša nič iné ako peniaze, je úbohý podnik. - [ Henry Ford ]
 40. Každý by si mal určiť nedosiahnuteľný cieľ. Iba tak môžeme bojovať a snažiť sa. - [ Johann Heinrich Pestalozzi ]
Stránkovanie: « Späť | 1 | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | 15 | Ďalej »
Usporiadanie výrokov: Od najnovších | Podľa autorov