Stránkovanie: « Späť | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 14 | Ďalej »
Usporiadanie hlavolamov: Podľa návštevnosti | Od najnovších | Najlepšie

Písmená a číslice III

Dosaďte za písmená číslice tak, aby platila nasledovná rovnica. Rôzne číslice priraďte rôznym písmenám. KAM + JÍT DNES ... »

Pridané 2. august 2003

Kategória Hlavolam | 10 komentárovAdmin

Goldbachova hypotéza

Goldbachova hypotéza hovorí, že každé párne číslo môžme zapísať ako súčet dvoch prvočísel. 2 = 1 + 1 4 = 3 + 1 6 = 3 + 3 8 = 5 + 3 Dokážete hypotézu potvrdiť alebo vyvrátiť?... »

Pridané 30. september 2007

Kategória Hlavolam | 18 komentárovAndy

Banány a ťava

Banánová pláž je blízko púšte. Majiteľ plantáží má 3000 banánov, ktoré chce premiestniť ťavou na trh vzdialený 1000 km na druhej strane púšte. Majiteľ má len jednu ťavu, ktorá unesie 1000 banánov ... »

Pridané 5. marec 2003

Kategória Hlavolam | 11 komentárovAdmin

Rovnica 101 - 102

V nasledujúcom výraze presuňte len jednu číslicu tak, aby rovnosť platila: 101 - 102 = 1... »

Pridané 26. apríl 2007

Kategória Hlavolam | 21 komentárovAdmin

Rozdelenie štvorca na 13 rovnakých častí

Ako rozdeliť štvorec na 13 zhodných konvexných štvoruholníkov? Použiť môžte ľubovoľný počet rezov. Musí byť využitá celá plocha pôvodného štvorca a výsledné štvoruholníky sa nesmú prekrývať.... »

Pridané 8. marec 2010

Kategória Hlavolam | 3 komentáreAndy

Nekonečno

Dokážte, že nasledovný súčet 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 ….+ 1/n + …. je rovný nekonečnu. ... »

Pridané 4. jún 2004

Kategória Hlavolam | 6 komentárovAdmin

Medveď

Náhodou sa stretol človek s medveďom. Okolo nich bola pustatina, žiaden ďalší človek tam nebol a ani medveď. Obaja sa zľakli a rozutekali sa. Človek utekal na sever, medveď na západ. Človek sa po ... »

Pridané 23. október 2003

Kategória Hlavolam | 13 komentárovAdmin

koľko je tam nôh???

...je miestnosť, v nej 4 rohy, v každom rohu 4 stoličky, na každej stoličke sedí chlap, v KAŽDEJ ruke drží 4 vrecia a v každom vreci sú 4 mačky a každá mačka má 4 mačiatka...koľko je v miestnosti nôh?... »

Pridané 19. február 2011

Kategória Hlavolam | 15 komentárovAlana

5 klobúkov

Traja majstri logiky chceli zistiť, kto je z nich najchytrejší. Pozvali si teda veľmajstra, nech ich rozsúdi. On pre nich pripravil 5 klobúkov, 2 biele a 3 čierne. Potom im povedal: "Zhasnem teraz... »

Pridané 21. október 2003

Kategória Hlavolam | 5 komentárovAdmin

5 kameňov

Máme 5 kameňov, pričom každý z nich má inú hmotnosť od ostatných. Ďalej máme rovnoramenné váhy. Zoraďte kamene podľa hmotnosti len so siedmymi váženiami! ... »

Pridané 14. máj 2007

Kategória Hlavolam | 12 komentárovAdmin

3 logicians

3 logicians walk into a bar. The bartender asks "Do all of you want a drink?"The first logician says "I don't know."The second logician says "I don't know."The third logician says "Yes!"Mohol niekto z... »

Pridané 26. jún 2013

Kategória Hlavolam | 9 komentárovVtipkár

Výletníci

Skupina výletníkov plánovala výlet do 3 miest (Český Krumlov, České Budejovice a Telč).Pritom z uvedenej skupiny v Českom Krumlove neboli dvaja výletníci, jedno alebo žiadne z miest navštívili štyria... »

Pridané 28. september 2005

Kategória Hlavolam | 1 komentárAdmin

Kanibali a misionári

Traja misionári a traja kanibali sa stretli na jednom brehu rieky. Na brehu bola malá loďka, na ktorú sa zmestia maximálne dve osoby. Všetci sa chcú prepraviť na druhý breh, ale na žiadnom brehu n... »

Pridané 14. marec 2003

Kategória Hlavolam | 4 komentáreAdmin

8 býkov a 3 nože (bodno-rezné nástroje).

Máme 8 býkov a 3 nože(bodno-rezné nástroje). Každému býkovi musíme vypychnúť obi dve oči no každý bodno-rezný nástroj môžme použiť iba na jedného býka. Ako vypichneme všetkým býkom oči?... »

Pridané 30. september 2008

Kategória Hlavolam | 15 komentárovmato

Janko a Marienka

Janko a Marienka sa vracajú od perníkovej chalúpky a začínajú si deliť perníky. Janko dal Marienke toľko perníkov, s koľkými perníkmi Marienka začínala. Potom Marienka vrátila Jankovi toľko perníkov,... »

Pridané 5. máj 2008

Kategória Hlavolam | 14 komentárovAndy

Presýpacie hodiny I

Máte 2 presýpacie hodiny. Jedny sú sedemminútové a druhé štvorminútové. Ako s len ich pomocou zmeriate presne 9 minút? ... »

Pridané 14. marec 2003

Kategória Hlavolam | 7 komentárovAdmin

Notpron

Notpron je séria logických úloh a hádaniek, ktorá začína na tejto internetovej stránke: www.deathball.net/notpron/. Ak sa vám podarí rozlúsknuť prvú hádanku, dostanete sa k druhej. K nasledujúcej háda... »

Pridané 15. jún 2007

Kategória Hlavolam | 4 komentáreAdmin

Štyri sedmičky a jedna jednotka

Pomocou štyroch sedmičiek a jednej jednotky vyjadrite číslo 100. Okrem piatich uvedených čísiel môžete použiť štyry základné matematické operácie +, -, x, :, odmocninu a zátvorky ().... »

Pridané 26. apríl 2007

Kategória Hlavolam | 11 komentárovAdmin

Rôzne guličky

Máme 5 na pohľad rovnakých guličiek., ale každá má inú hmotnosť. Pomocou dvojramenných váh nájdite prostrednú guličku podľa hmotnosti na čo najmenší počet vážení. Koľko vážení to bude? ... »

Pridané 21. október 2003

Kategória Hlavolam | 2 komentáreAdmin

5 miestny kód

Po skončení vyučocania sa Jozef odobral ku svojmu bicyklu. Bol čerstvým absolventom zámku na číselný kód. Keďže tajný kód ešte nepoužil, úplne sa mu vytratil z pamäti. Pamätal si len, že to bol 5 mi... »

Pridané 20. február 2004

Kategória Hlavolam | 7 komentárovAdmin

Stránkovanie: « Späť | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 14 | Ďalej »
Usporiadanie hlavolamov: Podľa návštevnosti | Od najnovších | Najlepšie