Stránkovanie: « Späť | 1 | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | 14 | Ďalej »
Usporiadanie hlavolamov: Podľa návštevnosti | Od najnovších | Najlepšie

Nekonečno

Dokážte, že nasledovný súčet 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 ….+ 1/n + …. je rovný nekonečnu. ... »

Pridané 4. jún 2004

Kategória Hlavolam | 6 komentárovAdmin

Súčet nepárnych čísel

Dokáľte, ľe súčet prvých n nepárnych čísel je rovný druhej mocnine počtu nepárnych čísel. To jest: 1 + 3 + 5 + …. (2*n – 1) = n2 ... »

Pridané 3. jún 2004

Kategória Hlavolam | žiaden komentárAdmin

Počet prvočísel

Dokážte, že prvočísel je nekonečne veľa. Toto tvrdenie dokázal ako prvý Euklydes. Dokážete to aj Vy? Prvočíslo je prirodzené číslo, ktoré je deliteľné jednotkou a sebou samým. Pomôcka: Skúste dô... »

Pridané 2. jún 2004

Kategória Hlavolam | 7 komentárovAdmin

Druhá odmocnina z čísla 2

Dokážte, že odmocnia z čísla 2 je iracionálne číslo. Pomôcka: Iracionálne číslo nie je racionálne. Racionálne číslo môžme napísať ako podiel dvoch celých čísel, ktoré nemajú spoločného deliteľa.... »

Pridané 1. jún 2004

Kategória Hlavolam | 3 komentáreAdmin

Odmocnina III

Nájdite všetky celé kladné čísla ‘a’, pre ktoré je číslo ‘x’ v nasledujúcej rovnici celé kladné číslo. x = SQRT(a + SQRT(a + SQRT(a + SQRT( … )))) Kde SQRT je druhá odmocnina. ... »

Pridané 7. máj 2004

Kategória Hlavolam | 1 komentárAdmin

Odmocnina II

Vypočítajte číslo x, ak viete, že: x = SQRT(a + SQRT(a + SQRT(a + SQRT( … )))) Kde SQRT je druhá odmocnina a ‘a’ je celé kladné číslo. ... »

Pridané 6. máj 2004

Kategória Hlavolam | žiaden komentárAdmin

Odmocnina I

Vypočítajte číslo x, ak viete, že: x = SQRT(2 + SQRT(2 + SQRT(2 + SQRT( … )))) Kde SQRT je druhá odmocnina. ... »

Pridané 5. máj 2004

Kategória Hlavolam | 1 komentárAdmin

2 štvrce a 1 obdĺžnik

Rozdiel obsahov dvoch štvorcov je rovný 40,25 m2. Obvod obdĺžnika, ktorého 2 strany sú rovnako dlhé ako strany jedného štvorca a zvyšné dve strany sú rovnako dlhé ako strany druhého štvorca, je 23 m... »

Pridané 20. február 2004

Kategória Hlavolam | 2 komentáreAdmin

Náradie

Píla má hmotnosť 1 kg. Píla a sekera majú dohromady takú hmotnosť ako dve drevené tyče. Sekera má takú hmotnosť ako píla a kladivo dohromady. Dve drevené tyče majú rovnakú hmotnosť ako tri kladivá. ... »

Pridané 20. február 2004

Kategória Hlavolam | 2 komentáreAdmin

Deliteľnosť tromi

Dokážte, že súčet troch za sebou idúcich celých čísel je deliteľný tromi.... »

Pridané 20. február 2004

Kategória Hlavolam | 5 komentárovAdmin

5 miestny kód

Po skončení vyučocania sa Jozef odobral ku svojmu bicyklu. Bol čerstvým absolventom zámku na číselný kód. Keďže tajný kód ešte nepoužil, úplne sa mu vytratil z pamäti. Pamätal si len, že to bol 5 mi... »

Pridané 20. február 2004

Kategória Hlavolam | 7 komentárovAdmin

Básnička

Na dve partie rozdelené zabávajú sa opice: druhá mocnina ich osminy veselo v háji škrekoce dvanácť ich zase na poľane vyvádza kúsky nezbedné. Povedzže, koľko opíc bolo v tom stáde takto pôv... »

Pridané 20. február 2004

Kategória Hlavolam | 6 komentárovAdmin

Doplň matematické operácie na ľavej strane rovníc

1 1 1 = 6 2 2 2 = 6 3 3 3 = 6 4 4 4 = 6 5 5 5 = 6 6 6 6 ... »

Pridané 17. január 2004

Kategória Hlavolam | 9 komentárovAdmin

Dvaja parašutisti

Lietadlo vypustí dvoch parašutistov. Obaja majú za úlohu pristáť na jednej koľajnicovej trati. To sa im aj podarí. Po dopadnutí sa ale musia navzájom nájsť bez komunikačných prostriedkov, kompasu ap... »

Pridané 15. december 2003

Kategória Hlavolam | 17 komentárovAdmin

Výmena A za B

Máme dve premenné s nejakými hodnotami A a B. Pomocou matematických operácie dosiahnite to, že A bude mať hodnotu B a B hodnotu A. Nemáte pri tom k dispozícii žiadnu inú premennú. ... »

Pridané 7. november 2003

Kategória Hlavolam | 7 komentárovAdmin

Na lodi

Predstavte si, že máte loď zakotvenú v prístave. Na boku lodi je povrazový rebrík, ktorého priečky sú 20 cm vzdialené od seba. Prvá priečka je presne na úrovni hladiny. Večer stúpne voda o 40 cm. ... »

Pridané 24. október 2003

Kategória Hlavolam | 6 komentárovAdmin

Poctivci a klamári III

Na jednom ostrove žijú poctivci, ktorí vždy hovoria pravdu a klamári, ktorí vždy klamú. Na pohľad ich nemožno rozoznať. Cudzinec stretne troch ostrovanov A, B a C. Cudzinec sa opýta A: "Ste klam... »

Pridané 24. október 2003

Kategória Hlavolam | 1 komentárAdmin

Poctivci a klamári II

Na jednom ostrove žijú poctivci, ktorí vždy hovoria pravdu a klamári, ktorí vždy klamú. Na pohľad ich nemožno rozoznať. Cudzinec stretne dvoch ostrovanov A a B. A hovorí: "Som klamár alebo B je ... »

Pridané 24. október 2003

Kategória Hlavolam | 3 komentáreAdmin

Mulica a osol

Mulica a osol niesli náklad ťažký niekoľko libier. Osol vraví mulici: "Keby si mi pridala zo svojho nákladu 100 libier, niesol by som dva krát viac ako ty." Mulica hovorí: "Keby si mi dal 100 libi... »

Pridané 24. október 2003

Kategória Hlavolam | 3 komentáreAdmin

Poctivci a klamári I

Na jednom ostrove žijú poctivci, ktorí vždy hovoria pravdu a klamári, ktorí vždy klamú. Na pohľad ich nemožno rozoznať. Jeden cudzinec zablúdil na tento ostrov a stretol troch ostrovanov: A,B a C.... »

Pridané 24. október 2003

Kategória Hlavolam | 3 komentáreAdmin

Stránkovanie: « Späť | 1 | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | 14 | Ďalej »
Usporiadanie hlavolamov: Podľa návštevnosti | Od najnovších | Najlepšie