Stránkovanie: « Späť | 1 | ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ... | 15 | Ďalej »
Usporiadanie výrokov: Od najnovších | Podľa autorov

Výroky

 1. Zlodej je podliak, ktorý vám popri majetku vzal aj ilúziu, že máte dokonalý bezpečnostný zámok. - [ ľudová múdrosť ]
 2. Nech zamýšľam ísť kamkoľvek, najpr sa musím zbaviť prekážok návykov, pretože tak úporne blokujú všetky naše cesty. - [ Michel Eyquem de Montaigne ]
 3. Rozvoj vedy a pokrok poznania sa stávajú stále zložitejšími. Na experimentovanie už nestačia zápalky a slama. - [ R.Feynman ]
 4. Kto nepozná prístav, do ktorého sa chce plaviť, tomu nie je žiadny vietor priaznivý. - [ Seneca ]
 5. Ľudia sú pomalí v chápaní: oni sa všetkého chopia až v ďalšej generácií. - [ Stansilav Jerzy Lec ]
 6. 24 hodín v jednom dni, 24 pív v prepravke. Náhoda? Myslím že nie! - [ Stephen Wright ]
 7. Naše rozhodnutia by nikdy nemali byť všeobecné, ale zamerané na niečo konkrétne, najlepšie na to, čo nám nejčastejšie leží v ceste. - [ Thomas von Kempelen ]
 8. Kiež by mi Boh poskytol nejaké jasné znamenie ! Niečo ako veľký vklad peňazí na moje meno vo švajčiarskej banke. - [ W. Allen ]
 9. Dejiny sa opakujú a zakaždým to stojí viac. - [ H.Laxness ]
 10. Svetové dejiny sú súhrnom toho, čomu sa bolo treba vyhnúť. - [ B.Russel ]
 11. Historici predpovedajú minulosť. - [ M.Vitezović ]
 12. Nápis na hrobe: Pod zbožnú zmluvu Kristovu prijal si obrovské a rozličné kmene. Aleman, Sas, Durínčan, Panón, Rug, Slovan... - [ sv.Martin Tourský ]
 13. Čo uskutočňuje človek v dejinách? Pokrok slobody? Plán prozreteľnosti? Chod nutnosti? V dejinách realizuje človek sám seba. Nielenže človek pred dejinami a nezávisle na dejinách nevie, kto je; ale až v dejinách človekom vôbec je. - [ K.Kosík ]
 14. Národ bez pamäti v budúcnosti zopakuje všetko to zlé, čo si nezapamätal. - [ P.Zajac ]
 15. Písanie dejín je druhým víťazstvom nad porazenými. - [ B.Montgomery ]
 16. Minulosť, to je dnes, len o kúsok ďalej. - [ C.Norwid ]
 17. Pokiaľ ide o budúcnosť, je hádam najpozoruhodnejšia predstava, že našu dobu budú raz nazývať „staré dobré časy“. - [ Steinbeck ]
 18. Opera je, keď chlap dostane do chrbta dýkou a miesto krvácania ešte spieva. - [ E.Gardner ]
 19. Každá generácia sa považuje za inteligentnejšiu ako bola predchádzajúca a za múdrejšiu ako bude tá, čo príde po nej. - [ G.Orwell ]
 20. Historik je prorok, ktorý hľadí dozadu. - [ K.Schlegel ]
 21. Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť - kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť. - [ G.Orwell ]
 22. Tí, čo sa nepamätajú na minulosť, sú odsúdení na to, aby ju znova prežili. - [ G.Santayana ]
 23. Dejiny sveta sú svetový súd. - [ F.Schiller ]
 24. Základnou vecou histórie nie je to, čo sa stalo, ale to, čo si ľudia o tom myslia alebo píšu. - [ F.Maitland ]
 25. Ľudia nie sú horší, než boli predtým, len spravodajstvo o nich je teraz dôkladnejšie. - [ Pristley ]
 26. Pred skutočnosťou možno zavrieť oči, ale nie pred spomienkou. - [ S.J.Lec ]
 27. História sa neopakuje, opakujú sa ľudia. Chcem tým povedať, že ľudské zlo v dejinách umožňuje ľudská ľahostajnosť. - [ S.Minco ]
 28. Jeden hlupák je jeden hlupák. Dvaja hlupáci sú dvaja hlupáci. Desaťtisíc hlupákov je historická sila. - [ L.Longanesi ]
 29. Dejiny trávy nikto nenapísal. - [ M.Válek ]
 30. Pod "kultúrou" v širšom zmysle sa rozumie všetko to, čím človek cibrí a rozvíja svoje mnohoraké duševné a telesné vlohy; čím sa usiluje poznávaním a prácou podrobiť si sám svet; čím robí ľudskejším spoločenský život tak v rodine, ako aj v celom občianskom spoločenstve zdokonaľovaním mravov a ustanovizní; a napokon, čím v priebehu vekov svojimi dielami prejavuje, vyjadruje a uchováva veľké duchovné zážitky a snahy, aby mohli slúžiť na úžitok mnohým, ba celému ľudskému pokoleniu. - [ GS 53 ]
 31. Minulosť považuje archeológov za usilovných krtkov, s ktorými sa dá výborne hrať na skrývačku. - [ K.Peteraj ]
 32. Fakt existuje len vo vzťahu k inému faktu. - [ V.Mináč ]
 33. Prvá cesta pápeža za hranice Talianska bola v roku 525, kedy pápež Ján I. išiel k cisárovi do Carihradu. - [ Š.Šmálik ]
 34. Je úplne nutné popísať súčasné udalosti, aby sa na nás potomci mohli odvolávať. - [ Puškin ]
 35. Prítomnosť je prítomná iba vďaka svojej minulosti. - [ P.Volek ]
 36. Je nemožné písať antické dejiny, pretože nemáme dosť prameňov a je nemožné písať moderné dejiny, pretože ich máme príliš mnoho. - [ Ch.Péguy ]
 37. Dejinám je tak pohodlne v učebniciach dejepisu! - [ K.Peteraj ]
 38. Dejiny ľudstva sa stále viac stávajú niečím medzi výchovou a katastrofou. - [ H.G.Wels ]
 39. História je galéria obrazov, v ktorej je zopár originálov a mnoho kópií. - [ Ch.Tocqueville ]
 40. Kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť. - [ G.Mann ]
Stránkovanie: « Späť | 1 | ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ... | 15 | Ďalej »
Usporiadanie výrokov: Od najnovších | Podľa autorov