Stránkovanie: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 32 | Ďalej »
Usporiadanie výrokov: Od najnovších | Podľa autorov

Výroky

 1. Svoje zásady by si človek mal šetriť pre veľké príležitosti. - [ Albert Camus ]
 2. Zvoľte si zásadu a žite podľa nej rovnako v spoločnosti iných, aj sami. - [ Epiketos ]
 3. Čas nikdy nereaguje na hodnotu našich želaní: Plynie od dneška, zaujímac sa o svoje vlastné záležitosti. - [ Euripides ]
 4. Ten najpomalší, ktorý nestratil cieľ z očí, ide stále ešte rýchlejšie než ten, ktorý blúdi bez cieľa. - [ Gotthold Ephraim Lessing ]
 5. Pravá skutočnosť je tá, ktorú ostatní nazývajú fantáziou, má dlhšie trvanie, než čisto obchodné myslenie všedného dňa. - [ Gottlieb Duttweiler ]
 6. Podnik, ktorý neprináša nič iné ako peniaze, je úbohý podnik. - [ Henry Ford ]
 7. Človek si je vždy viac vedomý svojich individuálnych útrap ako svojej surovosti voči druhým. - [ J. Čapek ]
 8. Ak odsudzujem chyby svojich priateľov, to ešte neznamená, že by som ich mal prestať mať rád. - [ J. London ]
 9. "Občas, keď sa obzriem späť na všetko to pivo ktoré som vypil, hanbím sa. Potom sa pozriem do pohára a pomyslím na pracovníkov pivovaru a na všetky ich nádeje a sny. Keby som nepil toto pivo, možno by boli bez práce a ich sny by sa zrútili. Potom si poviem ""Je lepšie, že to pivo pijem a umožním tak ich snom, aby sa naplnili, než byť sebecký a báť sa o svoju pečen."" " - [ Jack Handy ]
 10. Problémy narastajú, čím viac sa človek blíži k cieľu. - [ Johann Wolfgang von Goethe ]
 11. S priateľom schopným kritiky môžeš ísť rýchlejšie vpred. - [ Johann Wolfgang von Goethe ]
 12. Každý, kto chce niečo rýchlo skončiť, musí to urobiť poriadne, poriadne hneď na prvý raz. - [ John Young ]
 13. Krúžok na kľúče je starý vynález, ktorý nám umožňuje stratiť všetky kľúče naraz. - [ ľudová múdrosť ]
 14. Keď príde čas, že by sme mohli, tak čas, keď sme mohli, už uplynul. - [ Marie von Ebner-Eschenbach ]
 15. Neodputávaj sa nikdy od svojich ilúzií! Keď zmiznú budeš ďalej existovať, ale prestaneš žiť. - [ Mark Twain ]
 16. Budúcnosť je plná výziev a nadejí. - [ Nathaniel Hawthorne ]
 17. Zmena plodí vždy ďalšiu zmenu. - [ Niccolo Machiavelli ]
 18. Skúsenosť je meno, ktoré dávame svojím chybám a omylom. - [ O. Wilde ]
 19. Nie je akcia, za ktorú by nikto nezodpovedal. - [ Otto von Bismarc ]
 20. Nic velkého nebylo vytvořeno bez nadšení. - [ Ralph Waldo Emerson ]
 21. Vzácná je šťastná doba, keď môžeš cítiť čo chceš a hovoriť čo cíťiš. - [ Tacius ]
 22. Zo všetkého najviac hovorí ten kto nemá čo povedať. - [ Tolstoj ]
 23. Vo všetkom, čo robíš, je riziko, ale bez rizika by si nič nedosiahol. - [ Walter Scheel ]
 24. Žiádny problém se nevyrieši tým, že ho pošleme k vode. - [ Winston Churchil ]
 25. Prevádzajte veľké problémy na menšie a menšie, a oni nakoniec prestanú existovať! - [ Z Číny ]
 26. Bez pevného zadku sa nikto nestane učeným. - [ Z Ruska ]
 27. Tajomstvom úspechu je účelná vytrvalosť. - [ Benjamin Disraeli ]
 28. Pokrok je možný jedine vtedy, keď sa inteligentne porušujú zákony. - [ Boleslav Barlog ]
 29. Je nezmysel byť optimistom, keď súčasne nie ste agilný. - [ Elsa Triolet ]
 30. O hodnote človeka nerozhoduje čo vie, ale čo koná. - [ Fichte ]
 31. Nezostaneme dobrými, pokiaľ sa stále nesnažíme byť lepšími. - [ Gottfried Keller ]
 32. Cieľ musí človek poznať skôr ako trasu. - [ Jean Paul ]
 33. Dokonalosť je norma nebies, ľudské normy vyžadujú doplnenie. - [ Johann Wolfgang von Goethe ]
 34. Dobrá myšlienka je ako ranný kokrhajúci kohút. Hneď se pridajú ďalší kohúti. - [ Karl Heinrich Waggerl ]
 35. Keď nevieš, kam kráčaš, možno prídeš niekam inde. - [ Laurence J. Peter ]
 36. Svet je zmena a život je trvalý protiklad. - [ Marcus Aurelius ]
 37. Máme radi ľudí, ktorí povedia priamo, čo si myslia. Za predpokladu, že si myslia to isté čo aj my. - [ Mark Twain ]
 38. Novátor má nepriateľov medzi tými, ktorí sa uspokoja so starými zákonmi a má len váhavých obhájcov v tých, ktorí dúfajú, že novými zákonmi získajú. - [ Niccolo Machiavelli ]
 39. Nikto nejde ďalej, keď nevie kam ide. - [ Oliver Cromwell ]
 40. Keď sa človek nepripravil na svoju šancu, tak ho jeho šanca iba zosmiešní. - [ Pablo Picaso ]
Stránkovanie: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 32 | Ďalej »
Usporiadanie výrokov: Od najnovších | Podľa autorov