Stránkovanie: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 19 | Ďalej »
Usporiadanie výrokov: Od najnovších | Podľa autorov

Výroky

 1. Čipovanie! Cesta k totálnemu zotročeniu človeka v mene pohodlnosti!

  Najskôr letel do vesmíru pes a potom človek. A rovnako je to aj s čipmi, čiže podkožnými implantátmi. Najskôr bolo povinné čipovanie psov a zanedlho bude povinné čipovanie ľudí. Prajú si to mocní nášho sveta a už v tomto smere podnikajú patričné kroky. Už mediálne spracovávajú verejnosť informáciami o veľkých výhodách, aké nám to prinesie. Slovenská verejnoprávna televízia napríklad nedávno informovala o inovatívnej vedeckej konferencii v Stockholme, kde vedci predstavili podkožný čip, implantovaný do ruky človeka.

  Viac sa dozviete na:

  http://kusvetlu.blog.cz/1910/cipovanie-cesta-k-totalnemu-zotroceniu-cloveka-v-mene-pohodlnosti

  - [ oto ]
 2. Ostrá kritika teológie!

  Je smutné, že existuje mnoho oblastí, v ktorých sa súčasné kresťanstvo odkláňa od pôvodného učenia Ježiša Krista. A jedným z nich je práve teológia. Ide v podstate o určitý druh filozofie a filozofovania, so snahou o rozumovo racionálne rozpitvávanie viery a jej mnohých jednotlivostí. Vysoká teológia nie je niečo, čo by bolo prístupné najširším masám veriacich. Ale nie preto, že by snáď bola skrývaná a utajovaná, ale preto, že je tak mimoriadne komplikovaná a intelektuálne náročná.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1909/ostra-kritika-teologie

  - [ oto ]
 3. Človeče! Ty sebecký ničiteľ prírody!

  Neviem, či ste zachytili správu, že od 29 júla 2019 začína žiť ľudstvo na ekologický dlh. To znamená, že týmto dňom sme v rámci roka 2019 vyčerpali všetky obnoviteľné zdroje, a od tohto dátumu až do konca roka budeme čerpať zdroje, ktoré už príroda nie je schopná sama obnoviť. Od tohto dňa teda začína naše bezohľadné a trvalo nezvratné drancovanie. Pravda je totiž taká, že v súčasnosti potrebujeme na uspokojenie všetkých svojich potrieb prírodné zdroje dvoch planét, čo značí, že životná úroveň ľudí a ich potreby výrazne prevyšujú možnosti našej planéty.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1908/clovece-ty-sebecky-nicitel-prirody

  - [ oto ]
 4. Niet dôležitejšieho poznania, ako je toto! Spamätajte sa!

  Všetko, čo okolo seba vidíte, je konečné. Je dočasné. V určitom momente to vzniklo a od okamžiku svojho vzniku pomaly, ale isto speje k zániku. Týka sa to ľudí, zvierat, rastlín, ale aj našej planéty, Slnka a celého okolitého vesmíru. Týka sa to však zároveň nie len sveta najhrubšej hmoty, ktorú vidíme, ale aj celého obrovského sveta hmoty jemnejšej, ktorú síce nevidíme, ale do ktorej odchádzajú naše duše po smrti, čiže po odložení fyzického tela. Aj táto jemnejšia hmotnosť, takzvaná jemnohmotnosť, podlieha zániku úplne rovnako, ako všetko ostatné, čo je hmotné.

  Viac sa dozviete na:

  http://kusvetlu.blog.cz/1907/niet-dolezitejsieho-poznania-ako-je-toto-spamatajte-sa

  - [ oto ]
 5. Odhalenie pravdy! Francúzska revolúcia žltých viest z duchovného hľadiska

  Hneď na začiatku si je treba uvedomiť, že existujú dva druhy revolúcií. Prvým z nich sú revolúcie, ktoré dokonale vyhovujú nadnárodnému kapitálu a úzkemu, elitnému klubu najbohatších nášho sveta. Skutočná pravda je však taká, že tieto kruhy, nachádzajúce sa zväčša na západe, nenechávajú nič na náhodu, ale oni sami veľmi aktívne tento druh takzvaných oranžových revolúcií organizujú a štedro finančne i mediálne podporujú. Robia tak prostredníctvom rôznych mimovládnych organizácií, nachádzajúcich sa v daných krajinách, v ktorých potrebujú urobiť politické a spoločenské zmeny, dokonale vyhovujúce ich zištným, mocenským a ekonomickým záujmom.

  Viac sa dozviete na:

  http://kusvetlu.blog.cz/1906/odhalenie-pravdy-francuzska-revolucia-zltych-viest-z-duchovneho-hladiska

  - [ oto ]
 6. Ako sa zázračne uzdraviť? Návod

  Kto chce sám na sebe prežiť zázračné uzdravenie, musí splniť tri podmienky. Prvá podmienka je poznať, prečo ochorel. Presnejšie povedané poznať, aká je duchovná príčina choroby, ktorá ho postretla. Lebo ľudská bytosť je ľudskou bytosťou nie len preto, že tak vyzerá, ale hlavne preto, že sa tak chová. Že tak myslí a jedná. Ak však človek dlhodobo nejedná a neuvažuje správne, alebo ak vnútorne prepadá rôznym depresiám, strachom, úzkostiam a iným negativitám, stavia sa proti zákonom univerza. A protichodnosť jeho postavenia sa časom nevyhnutne premietne do celkom konkrétneho ochorenia.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1904/ako-sa-zazracne-uzdravit-navod

  - [ oto ]
 7. Dva dôkazy toho, že sme bytosťami citu

  Existujú milióny ľudí, ktorí sú presvedčení, že sa máme riadiť predovšetkým rozumom. Že práve rozum v nás má byť to najdominantnejšie a najrozhodujúcejšie. Sú toho názoru, že cit je čosi príliš neurčité a nespoľahlivé, o čo sa nie je možné s istotou oprieť. A navyše ešte existujú aj city nízke, ako napríklad závisť, nenávisť a podobne, takže tvrdenie, že človek je bytosťou citu a má sa ním preto vo všetkom riadiť dostáva vážne trhliny.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1902/dva-dokazy-toho-ze-sme-bytostami-citu

  - [ oto ]
 8. Jestvujú veci nesmierne dôležité, ktorých dosah podceňujeme. Veci, ktorým neprikladáme veľký význam, avšak v skutočnosti práve oni zásadným spôsobom ovplyvňujú celý náš život. Nevedieť o nich, neprikladať im význam a podceňovať ich musí mať potom nevyhnutne katastrofálny dopad na celé naše bytie. No a jednou z takýchto vecí je aj náš vlastný, osobný vnútorný život, zahŕňajúci naše cítenie a myslenie. Aby sme boli schopní pochopiť, o čom konkrétne je reč, uveďme si názorný príklad:

  Viac sa dozviete na:

  http://kusvetlu.blog.cz/1902/katastrofa-zvana-vnutorny-zivot-jednotlivca

  - [ oto ]
 9. Fantázia je dôležitejšia ako poznanie. - [ Albert Einstein ]
 10. Maximá sú pri jednaniach potrebné, aby sme mohli klásť odpor slabosti okamžiku. - [ Arthur Schopenhauer ]
 11. Čas žene vůz. Ale nikdo ho nemůže řídit. Život v něm chvátá jako pasažér. - [ Erich Kästner ]
 12. Život je zmena. A dostať sa na takú úroveň dokonalosti, ktorú ešte nikto nedosiahol, možno len častými zmenami. - [ John Henry Newmann ]
 13. Keď príde čas, že by sme mohli, tak čas, keď sme mohli, už uplynul. - [ Marie von Ebner-Eschenbach ]
 14. Otálení a chvat jsou protichůdné vlastnosti. - [ Martin Luther ]
 15. Chyby sú užitočné, musia byť však rýchlo objavené. - [ Maynard Keynes ]
 16. Je nemožné presvedčiť človeka, ktorý má pri svojom konaní štastie, že by konal lepšie, keby svoje konanie zmenil. Takto se mení ľudské šťastie - menia sa časy, avšak človek svoje chovanie nezmení. - [ Nicollo Machiavelli ]
 17. Vzácná je šťastná doba, keď môžeš cítiť čo chceš a hovoriť čo cíťiš. - [ Tacius ]
 18. Naše rozhodnutia by nikdy nemali byť všeobecné, ale zamerané na niečo konkrétne, najlepšie na to, čo nám nejčastejšie leží v ceste. - [ Thomas von Kempelen ]
 19. K pitiu ma priviedla žena a ja som nemal ani toľko slušnosti, aby som sa jej poďakoval. - [ W.C. Fields ]
 20. Neztrácajte čas hľadáním prekážok tam, kde žiadne nie sú. - [ Franz Kafka ]
 21. Nie je žiadne umenie byť mladý, keď máme 24 rokov. - [ Ch. Chaplin ]
 22. Je cítiť, že za mojím dielom je moja fantázia, môj spôsob myslenia, života, teda moja duša. - [ Jil Sander ]
 23. Najpozoruhodnejšie na budúcnosti je pravdepodobne predstava, že raz ju budeme radiť k starým dobrým časom. - [ John Steinbek ]
 24. Človek má tri cesty ako múdro konať. Najskôr premýšľaním: To je tá nejušlachtilejšia. Druhá napodobovaním: To je tá najľahšia. Tretia skúsenosťou: To je tá najtvrdšia. - [ Konfucius ]
 25. Najprv sa stante neobľúbeným a potom Vás budú brať vážne. - [ Konrad Adenauer ]
 26. Kde by bola moc žien, keby nebolo samoľúbosti mužov. - [ N. Kinská ]
 27. Budúcnosť je plná výziev a nadejí. - [ Nathaniel Hawthorne ]
 28. Tenký šíp zabije aj slona. Z Ghany omyly nemôžu byť ospravedlnené lepšie, iba ak ich ako omyly rozpoznáme. - [ Pedro Calderon de la Barc ]
 29. Rozvoj vedy a pokrok poznania sa stávajú stále zložitejšími. Na experimentovanie už nestačia zápalky a slama. - [ R.Feynman ]
 30. 24 hodín v jednom dni, 24 pív v prepravke. Náhoda? Myslím že nie! - [ Stephen Wright ]
 31. Myšlienky a predstavy sa rodia z nádeje v ich vyplnenie. - [ Thierry Gaudin ]
 32. Každý, kto mi lichotí, je mojím nepriateľom. Každý, kto ma kritizuje, je mojím učiteľom. - [ Z Číny ]
 33. Prevádzajte veľké problémy na menšie a menšie, a oni nakoniec prestanú existovať! - [ Z Číny ]
 34. Pivo je dôkaz toho, že boh nás miluje a chce, aby sme boli šťastní. - [ Benjamin Franklin ]
 35. Ten, kto sa drží starého, je predurčený upadnúť s ním. - [ Endre Ady ]
 36. Čím výstřednějšími plány se pyšníme, tím složitější bude jejich realizace. - [ Erich Kästner ]
 37. Čas nikdy nereaguje na hodnotu našich želaní: Plynie od dneška, zaujímac sa o svoje vlastné záležitosti. - [ Euripides ]
 38. Malá chyba na začiatku sa stane veľkou na konci. - [ Giordano Bruno ]
 39. Človek si je vždy viac vedomý svojich individuálnych útrap ako svojej surovosti voči druhým. - [ J. Čapek ]
 40. Ak odsudzujem chyby svojich priateľov, to ešte neznamená, že by som ich mal prestať mať rád. - [ J. London ]
Stránkovanie: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 19 | Ďalej »
Usporiadanie výrokov: Od najnovších | Podľa autorov