Stránkovanie: « Späť | 1 | ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ... | 14 | Ďalej »
Usporiadanie výrokov: Od najnovších | Podľa autorov

Výroky

 1. Dejiny trávy nikto nenapísal. - [ M.Válek ]
 2. Pod "kultúrou" v širšom zmysle sa rozumie všetko to, čím človek cibrí a rozvíja svoje mnohoraké duševné a telesné vlohy; čím sa usiluje poznávaním a prácou podrobiť si sám svet; čím robí ľudskejším spoločenský život tak v rodine, ako aj v celom občianskom spoločenstve zdokonaľovaním mravov a ustanovizní; a napokon, čím v priebehu vekov svojimi dielami prejavuje, vyjadruje a uchováva veľké duchovné zážitky a snahy, aby mohli slúžiť na úžitok mnohým, ba celému ľudskému pokoleniu. - [ GS 53 ]
 3. Minulosť považuje archeológov za usilovných krtkov, s ktorými sa dá výborne hrať na skrývačku. - [ K.Peteraj ]
 4. Fakt existuje len vo vzťahu k inému faktu. - [ V.Mináč ]
 5. Prvá cesta pápeža za hranice Talianska bola v roku 525, kedy pápež Ján I. išiel k cisárovi do Carihradu. - [ Š.Šmálik ]
 6. Je úplne nutné popísať súčasné udalosti, aby sa na nás potomci mohli odvolávať. - [ Puškin ]
 7. Prítomnosť je prítomná iba vďaka svojej minulosti. - [ P.Volek ]
 8. Je nemožné písať antické dejiny, pretože nemáme dosť prameňov a je nemožné písať moderné dejiny, pretože ich máme príliš mnoho. - [ Ch.Péguy ]
 9. Dejinám je tak pohodlne v učebniciach dejepisu! - [ K.Peteraj ]
 10. Dejiny ľudstva sa stále viac stávajú niečím medzi výchovou a katastrofou. - [ H.G.Wels ]
 11. História je galéria obrazov, v ktorej je zopár originálov a mnoho kópií. - [ Ch.Tocqueville ]
 12. Kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť. - [ G.Mann ]
 13. História nie je pohľad, ale zodpovednosť. - [ J.Patočka ]
 14. Chcem napísať budúcim ľuďom, že to nebolo na Zemi také úchvatné, ako sa hádam bude hovoriť o 2000 rokov. - [ R.Sloboda ]
 15. Dejiny študujeme preto, aby sme rozumeli dobám minulým lepšie než tí, ktorí v nich žili. - [ F.Vymazal ]
 16. Ľudia hovoria: "Časy sú stále horšie." A časy sa nemenia, len ľudia sa stávajú horšími. - [ príslovie ]
 17. V dejinách sa pravidelne striedajú obdobia, keď sa hlavy stínajú a keď sa dávajú dohromady. - [ Radič ]
 18. Historický fakt alebo historická udalosť je vždy výtvorom abstrakcie. - [ A.Schaff ]
 19. Z jedných spomienok nevyžijú dve generácie. - [ Radič ]
 20. Prečo som sa len narodil s takými súčasníkmi? - [ G.B.Shaw ]
 21. Libenter homines id quod volunt credunt.
  Men gladly believe that which they wish for. - [ Caesar ]
 22. Cito fit quod dii volunt.
  What the gods want happens soon. - [ Petronius ]
 23. Potest ex casa magnus vir exire.
  A great man can come from a cabin. - [ Seneca ]
 24. Perfer et obdura; dolor hic tibi proderit olim.
  Be patient and tough; some day this pain will be useful to you. - [ Ovid ]
 25. Amoto quaeramus seria ludo.
  Joking aside, let us turn to serious matters. - [ Horace ]
 26. Praeceptores suos adulescens veneratur et suspicit.
  A young man respects and looks up to his teachers. - [ Seneca ]
 27. Struit insidias lacrimis cum femina plorat.
  When a woman weeps, she is setting traps with her tears. - [ Dionysius Cato ]
 28. Difficile est tenere quae acceperis nisi exerceas.
  It is difficult to retain what you may have learned unless you should practice it. - [ Pliny the Younger ]
 29. Saepe ne utile quidem est scire quid futurum sit.
  Often it is not even advantageous to know what will be. - [ Cicero ]
 30. Nullus est liber tam malus ut non aliqua parte prosit.
  There is no book so bad that it is not profitable on some part. - [ Pliny the Younger ]
 31. Sedit qui timuit ne non succederet.
  He who feared he would not succeed sat still. (For fear of failure, he did nothing.) - [ Horace ]
 32. Exigo a me non ut optimis par sim, sed ut malis melior.
  I require myself not to be equal to the best, but to be better than the bad. - [ Seneca ]
 33. Assiduus usus uni rei deditus et ingenium et artem saepe vincit.
  Constant practice devoted to one subject often outdoes both intelligence and skill. - [ Cicero ]
 34. Legum servi sumus ut liberi esse possimus.
  We are slaves of the laws in order that we may be able to be free. - [ Cicero ]
 35. Qui dedit beneficium taceat; narret qui accepit.
  Let him who has given a favor be silent; let him who has received it tell it. - [ Seneca ]
 36. Quam se ipse amans---sine rivali!
  Himself loving himself so much---without a rival! - [ Cicero ]
 37. Facilius per partes in cognitionem totius adducimur.
  We are more easily led part by part to an understanding of the whole. - [ Seneca ]
 38. Nec verbum verbo curabis reddere fidus interpres.
  As a true translator you will take care not to translate word for word. - [ Horace ]
 39. In alio pediculum, in te ricinum non vides.
  You see a louse on someone else, but not a tick on yourself. - [ Petronius ]
 40. Credula vitam spes fovet et melius cras fore semper dicit.
  Credulous hope supports our life, and always says that tomorrow will be better. - [ Tibullus ]
Stránkovanie: « Späť | 1 | ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ... | 14 | Ďalej »
Usporiadanie výrokov: Od najnovších | Podľa autorov