Stránkovanie: « Späť | 1 | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | 231 | Ďalej »
Usporiadanie výrokov: Od najnovších | Podľa autorov

Výroky

 1. Když se časy mění a nová perspektiva se stává nezbytnou, důležité věci jsou nová perspektiva a rozbití starého. - [ Alexander Döblin ]
 2. Tajomstvom úspechu je účelná vytrvalosť. - [ Benjamin Disraeli ]
 3. Nie veľký požiera malého, ale rýchly pomalého. - [ Heinz Peter Halek ]
 4. Človek si je vždy viac vedomý svojich individuálnych útrap ako svojej surovosti voči druhým. - [ J. Čapek ]
 5. Cieľ musí človek poznať skôr ako trasu. - [ Jean Paul ]
 6. Každý by si mal určiť nedosiahnuteľný cieľ. Iba tak môžeme bojovať a snažiť sa. - [ Johann Heinrich Pestalozzi ]
 7. Koľko plodov vydá i to najmenšie políčko, keď vieme, ako ho obrábať. - [ Johann Wolfgang von Goethe ]
 8. Krúžok na kľúče je starý vynález, ktorý nám umožňuje stratiť všetky kľúče naraz. - [ ľudová múdrosť ]
 9. Skutočnosť, že máme nepriateľov, dokazuje dosť zretelne, že máme zásluhy. - [ Ludwig Börne ]
 10. Kríza je produktívny stav. Človek z nej musí odstrániť iba príchuť katastrofy. - [ Max Frisch ]
 11. Není pravda, že máme příliš málo času, ale že máme příliš mnoho času, který se nám nepodaří využít. - [ Seneca ]
 12. Nalézt problém je důležitější, než nalézt řešení: otázka obsahuje víc než odpověď. - [ Walter Rathenau ]
 13. Bez pevného zadku sa nikto nestane učeným. - [ Z Ruska ]
 14. Je-li čas to nejcennější, je plýtvání časem největším rozhazováním. - [ Benjamin Franklin ]
 15. Nebyť milovaný, to je smola, ale nemilovať to je nešťastie. - [ Canus ]
 16. Je mi ľúto ľudí ktorí nepijú. Keď ráno vstanú, cítia sa tak dobre, ako sa budú cítiť celý deň. - [ Frank Sinatra ]
 17. Nechaj človeka vyrábať niečo lepšie a predávať lacnejšie, ako to bolo vyrábané a predávané vždy pred tým, nechaj ho, aby sa pre to rozhodol a peniaze prídu. - [ Henry Ford ]
 18. Väčšina ľudí spotrebuje viac energie na rozhovory o problémoch než na ich riešenie. - [ Henry Ford ]
 19. V nasledujúcich týždňoch nemôže byť žiadna kríza, môj diár je už plný. - [ Henry Kissinger ]
 20. Neodputávaj sa nikdy od svojich ilúzií! Keď zmiznú budeš ďalej existovať, ale prestaneš žiť. - [ Mark Twain ]
 21. Pokiaľ sa nevenujete aj malým veciam, stratíte i velké. - [ Menandros ]
 22. Zmena plodí vždy ďalšiu zmenu. - [ Niccolo Machiavelli ]
 23. Úspech plodí úspech, rovnako ako peniaze sa rozmnožujú samé. - [ Nicolas Sebastian Roch Chamfort ]
 24. Je nemožné presvedčiť človeka, ktorý má pri svojom konaní štastie, že by konal lepšie, keby svoje konanie zmenil. Takto se mení ľudské šťastie - menia sa časy, avšak človek svoje chovanie nezmení. - [ Nicollo Machiavelli ]
 25. Máme jen slabé nádeje, ale jasné obavy. - [ Paul Valéry ]
 26. Každý, kto sa snaží byť veľkým, musí ukázať čo veľkosť vyžaduje. - [ Plato ]
 27. Rozvoj vedy a pokrok poznania sa stávajú stále zložitejšími. Na experimentovanie už nestačia zápalky a slama. - [ R.Feynman ]
 28. Čas neplyne rychleji, to jenom my jej míjíme větším chvatem. - [ Ron Kritzfeld ]
 29. 24 hodín v jednom dni, 24 pív v prepravke. Náhoda? Myslím že nie! - [ Stephen Wright ]
 30. Zo všetkého najviac hovorí ten kto nemá čo povedať. - [ Tolstoj ]
 31. Zvyky sú na začiatku pavučinou a neskôr laná. - [ Ze Španělska ]
 32. Fantázia je dôležitejšia ako poznanie. - [ Albert Einstein ]
 33. Jedine zmena je trvalá. - [ Arthur Schopenhauer ]
 34. Čím výstřednějšími plány se pyšníme, tím složitější bude jejich realizace. - [ Erich Kästner ]
 35. Inteligentný muž je občas prinútený opiť sa, aby strávil čas s hlupákmi. - [ Ernest Hemingway ]
 36. Staré sa rozpadává, časy se menia a nový život kvitne na ruinách. - [ Friedrich Schiller ]
 37. Podnik, ktorý neprináša nič iné ako peniaze, je úbohý podnik. - [ Henry Ford ]
 38. Technikám managementu sa prikladá príliš veľký význam, miesto toho aby sa vedelo a videlo, čo sa vlastne deje. - [ Henry Mintzberg ]
 39. Svet je zmena a život je trvalý protiklad. - [ Marcus Aurelius ]
 40. Po tom, čo sa náš cieľ definitívne stratil z očí, zdvojnásobili sme naše úsilie. - [ Mark Twain ]
Stránkovanie: « Späť | 1 | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | 231 | Ďalej »
Usporiadanie výrokov: Od najnovších | Podľa autorov