Stránkovanie: « Späť | 1 | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | 90 | Ďalej »
Usporiadanie výrokov: Od najnovších | Podľa autorov

Výroky

 1. Jedine zmena je trvalá. - [ Arthur Schopenhauer ]
 2. Bez pochýb najväčším vynálezom v histórii ľudstva je pivo. Ach, uznávam že koleso bol tiež skvelý vynález, ale koleso nejde ani zďaleka tak dobre k pizze. - [ Dave Barry ]
 3. Je nezmysel byť optimistom, keď súčasne nie ste agilný. - [ Elsa Triolet ]
 4. Inteligentný muž je občas prinútený opiť sa, aby strávil čas s hlupákmi. - [ Ernest Hemingway ]
 5. Úspory času sú oslobodené od dani. - [ Günter F. Gross ]
 6. Keď som sa dočítal o škodlivosti pitia, prestal som s čítaním. - [ Henny Youngman ]
 7. Podnik, ktorý neprináša nič iné ako peniaze, je úbohý podnik. - [ Henry Ford ]
 8. Problémy narastajú, čím viac sa človek blíži k cieľu. - [ Johann Wolfgang von Goethe ]
 9. Osy a včely sajú ten istý nektár, avšak rovnaký med neznášajú. - [ Joseph Joubert ]
 10. To čo sa dá vôbec povedať, sa dá povedať jasne a o čom človek nevie hovoriť, o tom sa musí mlčať. - [ Ludwig Wittgenstein ]
 11. Kde by bola moc žien, keby nebolo samoľúbosti mužov. - [ N. Kinská ]
 12. Budúcnosť je plná výziev a nadejí. - [ Nathaniel Hawthorne ]
 13. Je nemožné presvedčiť človeka, ktorý má pri svojom konaní štastie, že by konal lepšie, keby svoje konanie zmenil. Takto se mení ľudské šťastie - menia sa časy, avšak človek svoje chovanie nezmení. - [ Nicollo Machiavelli ]
 14. Nie je akcia, za ktorú by nikto nezodpovedal. - [ Otto von Bismarc ]
 15. Ži, ak máš a užívaj svoj čas. Nič tu nie je tak trvalé ako pominuteľnosť. - [ Paul Fleming ]
 16. Nikto nevie, čo môže vykonať do tej doby, než to skusí. - [ Syrus ]
 17. Človek musí mať budúcnosť v mysli a minulosť v aktách. - [ Talleyrand ]
 18. Myšlienky a predstavy sa rodia z nádeje v ich vyplnenie. - [ Thierry Gaudin ]
 19. Nejde o to, ísť hlavou proti múru, ale skôr o to, nájsť očami dvere. - [ Werner von Siemens ]
 20. Ach, ten človek tak často chybí a nikdy doopravdy nevie, čo ho minie. - [ Wilhelm Bush ]
 21. A tak objavíme s údivom, že existujú tajuplné stavy, ktoré nás oplodňujú. Môžeme iba dýchať, keď sme s ostatnými spojený společným cieľom, ktorý je nad nami. - [ Antoine de Saint-Exupéry ]
 22. Ten, kto sa drží starého, je predurčený upadnúť s ním. - [ Endre Ady ]
 23. Človek musí byť zamilovaný do úspechu, nie do stroskotania. - [ Ernst Bloch ]
 24. "Vidíš veci a hovoríš: ""Prečo ?"". Ale ja snívam o veciach nevídaných a hovorím: ""Prečo nie?"" " - [ George Bernard Shaw ]
 25. Cieľ, ktorý bol dosiahnutý, už nie je cieľom. - [ Hermann Hesse ]
 26. "Občas, keď sa obzriem späť na všetko to pivo ktoré som vypil, hanbím sa. Potom sa pozriem do pohára a pomyslím na pracovníkov pivovaru a na všetky ich nádeje a sny. Keby som nepil toto pivo, možno by boli bez práce a ich sny by sa zrútili. Potom si poviem ""Je lepšie, že to pivo pijem a umožním tak ich snom, aby sa naplnili, než byť sebecký a báť sa o svoju pečen."" " - [ Jack Handy ]
 27. Ve srovnání se schopností rozumně si rozvhnouti práci na jeden den je všechno ostatní dětskou hrou. - [ Johann Wolfgang von Goethe ]
 28. Svet je zmena a život je trvalý protiklad. - [ Marcus Aurelius ]
 29. Nie sme zodpovední len za to, čo robíme, ale aj za to, čo nerobíme. - [ Moliere ]
 30. Čas neplyne rychleji, to jenom my jej míjíme větším chvatem. - [ Ron Kritzfeld ]
 31. Napoleon by nikdy neodmietol dobiť Španielsko z dôvodu, že by bol prepracovaný. - [ Walter Rathenau ]
 32. Dobrý zákazník chodí do toho istého obchodu tri roky. Dobrý obchod má tých istých zákazníkov tri roky. - [ Z Číny ]
 33. Zvyky sú na začiatku pavučinou a neskôr laná. - [ Ze Španělska ]
 34. Fantázia je dôležitejšia ako poznanie. - [ Albert Einstein ]
 35. Nič nezraní tak, ako nesplnené očakávania, nič to, myseľ schopná reflexií nie je ničím iným toľko podnietená. - [ Benjamin Franklin ]
 36. Človek sa žení s ružou a žije s melónom. - [ E. Martin ]
 37. O hodnote človeka nerozhoduje čo vie, ale čo koná. - [ Fichte ]
 38. Nie je nič ohavnejšie pre zdravého človeka ako strata času. - [ George Bernard Shaw ]
 39. Pravá skutočnosť je tá, ktorú ostatní nazývajú fantáziou, má dlhšie trvanie, než čisto obchodné myslenie všedného dňa. - [ Gottlieb Duttweiler ]
 40. Človek si je vždy viac vedomý svojich individuálnych útrap ako svojej surovosti voči druhým. - [ J. Čapek ]
Stránkovanie: « Späť | 1 | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | 90 | Ďalej »
Usporiadanie výrokov: Od najnovších | Podľa autorov