Stránkovanie: « Späť | 1 | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | 14 | Ďalej »
Usporiadanie výrokov: Od najnovších | Podľa autorov

Výroky

 1. Niečo musí brať človek na svete vážne, keď chce mať nejakú zábavu. - [ O. Wilde ]
 2. Čas neplyne rychleji, to jenom my jej míjíme větším chvatem. - [ Ron Kritzfeld ]
 3. Pokiaľ niečo stojí vôbec za námahu, je to treba urobiť poriadne. - [ Thomas Carlyle ]
 4. Vo všetkom, čo robíš, je riziko, ale bez rizika by si nič nedosiahol. - [ Walter Scheel ]
 5. Šanca zaklope na dvere častejšie, ako si človek myslí, ale väčšinou nie je nikto doma. - [ Will Rogers ]
 6. Svoje zásady by si človek mal šetriť pre veľké príležitosti. - [ Albert Camus ]
 7. Tajomstvom úspechu je účelná vytrvalosť. - [ Benjamin Disraeli ]
 8. Je mi ľúto ľudí ktorí nepijú. Keď ráno vstanú, cítia sa tak dobre, ako sa budú cítiť celý deň. - [ Frank Sinatra ]
 9. Ten najpomalší, ktorý nestratil cieľ z očí, ide stále ešte rýchlejšie než ten, ktorý blúdi bez cieľa. - [ Gotthold Ephraim Lessing ]
 10. Pravá skutočnosť je tá, ktorú ostatní nazývajú fantáziou, má dlhšie trvanie, než čisto obchodné myslenie všedného dňa. - [ Gottlieb Duttweiler ]
 11. Podnik, ktorý neprináša nič iné ako peniaze, je úbohý podnik. - [ Henry Ford ]
 12. Každý by si mal určiť nedosiahnuteľný cieľ. Iba tak môžeme bojovať a snažiť sa. - [ Johann Heinrich Pestalozzi ]
 13. Zlodej je podliak, ktorý vám popri majetku vzal aj ilúziu, že máte dokonalý bezpečnostný zámok. - [ ľudová múdrosť ]
 14. Nech zamýšľam ísť kamkoľvek, najpr sa musím zbaviť prekážok návykov, pretože tak úporne blokujú všetky naše cesty. - [ Michel Eyquem de Montaigne ]
 15. Rozvoj vedy a pokrok poznania sa stávajú stále zložitejšími. Na experimentovanie už nestačia zápalky a slama. - [ R.Feynman ]
 16. Kto nepozná prístav, do ktorého sa chce plaviť, tomu nie je žiadny vietor priaznivý. - [ Seneca ]
 17. Ľudia sú pomalí v chápaní: oni sa všetkého chopia až v ďalšej generácií. - [ Stansilav Jerzy Lec ]
 18. 24 hodín v jednom dni, 24 pív v prepravke. Náhoda? Myslím že nie! - [ Stephen Wright ]
 19. Naše rozhodnutia by nikdy nemali byť všeobecné, ale zamerané na niečo konkrétne, najlepšie na to, čo nám nejčastejšie leží v ceste. - [ Thomas von Kempelen ]
 20. Kiež by mi Boh poskytol nejaké jasné znamenie ! Niečo ako veľký vklad peňazí na moje meno vo švajčiarskej banke. - [ W. Allen ]
 21. Dejiny sa opakujú a zakaždým to stojí viac. - [ H.Laxness ]
 22. Svetové dejiny sú súhrnom toho, čomu sa bolo treba vyhnúť. - [ B.Russel ]
 23. Historici predpovedajú minulosť. - [ M.Vitezović ]
 24. Nápis na hrobe: Pod zbožnú zmluvu Kristovu prijal si obrovské a rozličné kmene. Aleman, Sas, Durínčan, Panón, Rug, Slovan... - [ sv.Martin Tourský ]
 25. Čo uskutočňuje človek v dejinách? Pokrok slobody? Plán prozreteľnosti? Chod nutnosti? V dejinách realizuje človek sám seba. Nielenže človek pred dejinami a nezávisle na dejinách nevie, kto je; ale až v dejinách človekom vôbec je. - [ K.Kosík ]
 26. Národ bez pamäti v budúcnosti zopakuje všetko to zlé, čo si nezapamätal. - [ P.Zajac ]
 27. Písanie dejín je druhým víťazstvom nad porazenými. - [ B.Montgomery ]
 28. Minulosť, to je dnes, len o kúsok ďalej. - [ C.Norwid ]
 29. Pokiaľ ide o budúcnosť, je hádam najpozoruhodnejšia predstava, že našu dobu budú raz nazývať „staré dobré časy“. - [ Steinbeck ]
 30. Opera je, keď chlap dostane do chrbta dýkou a miesto krvácania ešte spieva. - [ E.Gardner ]
 31. Každá generácia sa považuje za inteligentnejšiu ako bola predchádzajúca a za múdrejšiu ako bude tá, čo príde po nej. - [ G.Orwell ]
 32. Historik je prorok, ktorý hľadí dozadu. - [ K.Schlegel ]
 33. Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť - kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť. - [ G.Orwell ]
 34. Tí, čo sa nepamätajú na minulosť, sú odsúdení na to, aby ju znova prežili. - [ G.Santayana ]
 35. Dejiny sveta sú svetový súd. - [ F.Schiller ]
 36. Základnou vecou histórie nie je to, čo sa stalo, ale to, čo si ľudia o tom myslia alebo píšu. - [ F.Maitland ]
 37. Ľudia nie sú horší, než boli predtým, len spravodajstvo o nich je teraz dôkladnejšie. - [ Pristley ]
 38. Pred skutočnosťou možno zavrieť oči, ale nie pred spomienkou. - [ S.J.Lec ]
 39. História sa neopakuje, opakujú sa ľudia. Chcem tým povedať, že ľudské zlo v dejinách umožňuje ľudská ľahostajnosť. - [ S.Minco ]
 40. Jeden hlupák je jeden hlupák. Dvaja hlupáci sú dvaja hlupáci. Desaťtisíc hlupákov je historická sila. - [ L.Longanesi ]
Stránkovanie: « Späť | 1 | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | 14 | Ďalej »
Usporiadanie výrokov: Od najnovších | Podľa autorov