Stránkovanie: « Späť | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 245 | Ďalej »
Usporiadanie výrokov: Od najnovších | Podľa autorov

Výroky

 1. Všetko čo je nové, práve svojou novotou spôsobuje najväčšie prekvapenie. - [ Gotthold Ephraim Lessing ]
 2. Nechaj človeka vyrábať niečo lepšie a predávať lacnejšie, ako to bolo vyrábané a predávané vždy pred tým, nechaj ho, aby sa pre to rozhodol a peniaze prídu. - [ Henry Ford ]
 3. Problémy narastajú, čím viac sa človek blíži k cieľu. - [ Johann Wolfgang von Goethe ]
 4. S priateľom schopným kritiky môžeš ísť rýchlejšie vpred. - [ Johann Wolfgang von Goethe ]
 5. Múdry človek je ako múdry strelec. Pokiaľ minie cieľ, poodíde a hľadá vo vnútri seba príčinu selhání. - [ Konfucius ]
 6. Budúcnosť je plná výziev a nadejí. - [ Nathaniel Hawthorne ]
 7. Máme jen slabé nádeje, ale jasné obavy. - [ Paul Valéry ]
 8. Smutné je, že hlupáci sú tak sebaistí a ľudia múdrí tak plní pochybností. - [ Russel ]
 9. Zo všetkého najviac hovorí ten kto nemá čo povedať. - [ Tolstoj ]
 10. Zvyky sú na začiatku pavučinou a neskôr laná. - [ Ze Španělska ]
 11. Když se časy mění a nová perspektiva se stává nezbytnou, důležité věci jsou nová perspektiva a rozbití starého. - [ Alexander Döblin ]
 12. Pre mňa je každý krok, krokom k cieľu, to platí taktiež pre kroky späť. - [ Ernst Jünger ]
 13. "Žiadny vlas nie je tak tenký, aby nevrhal tieň. V Škótsku obyčajný klinec je vinný, že podkova sa stratila. V Grécku: ""Zlepšime sami seba!"". Potom sa zlepší všetko. " - [ Franz Overbeck ]
 14. Ľudia, ktorý nikdy nemajú čas, dosiahnu najmenej. - [ Georg Christoph Lichtenberg ]
 15. V mnohých veciach sú návyky zlá vec. Znamená to, že zlé sa považuje za dobré a falošné je považované za pravdu. - [ Georg Christoph Lichtenberg ]
 16. Ve srovnání se schopností rozumně si rozvhnouti práci na jeden den je všechno ostatní dětskou hrou. - [ Johann Wolfgang von Goethe ]
 17. Najpozoruhodnejšie na budúcnosti je pravdepodobne predstava, že raz ju budeme radiť k starým dobrým časom. - [ John Steinbek ]
 18. Človek má tri cesty ako múdro konať. Najskôr premýšľaním: To je tá nejušlachtilejšia. Druhá napodobovaním: To je tá najľahšia. Tretia skúsenosťou: To je tá najtvrdšia. - [ Konfucius ]
 19. Pokiaľ sa nevenujete aj malým veciam, stratíte i velké. - [ Menandros ]
 20. Bohatým nie je ten, kto má zlato a striebro, ale ten kto sa uspokojí s málom. - [ Mika Waltari ]
 21. Veci majú len tú hodnotu, ktorú im človek propožičia. - [ Moliére ]
 22. Nic velkého nebylo vytvořeno bez nadšení. - [ Ralph Waldo Emerson ]
 23. Čas neplyne rychleji, to jenom my jej míjíme větším chvatem. - [ Ron Kritzfeld ]
 24. Kto nepozná prístav, do ktorého sa chce plaviť, tomu nie je žiadny vietor priaznivý. - [ Seneca ]
 25. Každý, kto odhodí zrkadlo, aby se zmenil, už sa zmenil. - [ Seneca ]
 26. Bez pevného zadku sa nikto nestane učeným. - [ Z Ruska ]
 27. Čím pevnejšie pokrivu stisnete, tím menej páli. - [ Anon ]
 28. Nič netrvá večne, ani príroda, ani ľudský život, jedine trvalá je zmena. - [ August Bebel ]
 29. Nič nezraní tak, ako nesplnené očakávania, nič to, myseľ schopná reflexií nie je ničím iným toľko podnietená. - [ Benjamin Franklin ]
 30. Pokrok je možný jedine vtedy, keď sa inteligentne porušujú zákony. - [ Boleslav Barlog ]
 31. Človek sa žení s ružou a žije s melónom. - [ E. Martin ]
 32. Milovať znamená pripisovať hodnotu takému objektu, ktorý si ostatní nemusia ceniť rovnako. - [ Ferriere ]
 33. Nie je nič ohavnejšie pre zdravého človeka ako strata času. - [ George Bernard Shaw ]
 34. Nezostaneme dobrými, pokiaľ sa stále nesnažíme byť lepšími. - [ Gottfried Keller ]
 35. Úspory času sú oslobodené od dani. - [ Günter F. Gross ]
 36. Stanovit priority znamená vybrat to, co necháme na později. - [ Helmut Nahr ]
 37. Nie je žiadne umenie byť mladý, keď máme 24 rokov. - [ Ch. Chaplin ]
 38. Ve srovnání se schopností rozumně si rozvhnouti práci na jeden den je všechno ostatní dětskou hrou. - [ Johann Wolfgang von Goethe ]
 39. Ten kto kradne naše sny, ten nás zabíja. - [ Konfucius ]
 40. Máme radi ľudí, ktorí povedia priamo, čo si myslia. Za predpokladu, že si myslia to isté čo aj my. - [ Mark Twain ]
Stránkovanie: « Späť | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 245 | Ďalej »
Usporiadanie výrokov: Od najnovších | Podľa autorov