Stránkovanie: « Späť | 1 | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 14 | Ďalej »
Usporiadanie výrokov: Od najnovších | Podľa autorov

Výroky

 1. Každý, kto odhodí zrkadlo, aby se zmenil, už sa zmenil. - [ Seneca ]
 2. Vzácná je šťastná doba, keď môžeš cítiť čo chceš a hovoriť čo cíťiš. - [ Tacius ]
 3. Napoleon by nikdy neodmietol dobiť Španielsko z dôvodu, že by bol prepracovaný. - [ Walter Rathenau ]
 4. Každý, kto ráno rozoznal správný princíp, môže večer hlasito spať. - [ Z Číny ]
 5. Jedine zmena je trvalá. - [ Arthur Schopenhauer ]
 6. Nič nezraní tak, ako nesplnené očakávania, nič to, myseľ schopná reflexií nie je ničím iným toľko podnietená. - [ Benjamin Franklin ]
 7. Pokrok je možný jedine vtedy, keď sa inteligentne porušujú zákony. - [ Boleslav Barlog ]
 8. Je ľahšie ohliadnúť sa dozadu o tisíc rokov, ako pozrieť o päťdesiat rokov do budúcnosti. - [ Edward Bellamy ]
 9. Ten, kto sa drží starého, je predurčený upadnúť s ním. - [ Endre Ady ]
 10. Zvoľte si zásadu a žite podľa nej rovnako v spoločnosti iných, aj sami. - [ Epiketos ]
 11. Milovať znamená pripisovať hodnotu takému objektu, ktorý si ostatní nemusia ceniť rovnako. - [ Ferriere ]
 12. Neztrácajte čas hľadáním prekážok tam, kde žiadne nie sú. - [ Franz Kafka ]
 13. Ľudská tendencia považovať maličkosti za dôležité, vyústila v mnoho dobrého. - [ Georg Christoph Lichtenberg ]
 14. Úspory času sú oslobodené od dani. - [ Günter F. Gross ]
 15. Nie veľký požiera malého, ale rýchly pomalého. - [ Heinz Peter Halek ]
 16. Cieľ, ktorý bol dosiahnutý, už nie je cieľom. - [ Hermann Hesse ]
 17. Ak odsudzujem chyby svojich priateľov, to ešte neznamená, že by som ich mal prestať mať rád. - [ J. London ]
 18. Človek má tri cesty ako múdro konať. Najskôr premýšľaním: To je tá nejušlachtilejšia. Druhá napodobovaním: To je tá najľahšia. Tretia skúsenosťou: To je tá najtvrdšia. - [ Konfucius ]
 19. Keď príde čas, že by sme mohli, tak čas, keď sme mohli, už uplynul. - [ Marie von Ebner-Eschenbach ]
 20. Ľudské myslenie stráca zmysel, keď nemá žiadny určitý cieľ. - [ Montaigne ]
 21. Je nemožné presvedčiť človeka, ktorý má pri svojom konaní štastie, že by konal lepšie, keby svoje konanie zmenil. Takto se mení ľudské šťastie - menia sa časy, avšak človek svoje chovanie nezmení. - [ Nicollo Machiavelli ]
 22. Nespokojnosť je prvým krokom k rozvoju ľudstva a národov. - [ Oscar Wilde ]
 23. Nie je akcia, za ktorú by nikto nezodpovedal. - [ Otto von Bismarc ]
 24. Úspech sa dostaví len vtedy, keď sa intuícia spojí s odvahou urobiť rozhodnutie. - [ Uelli Prager ]
 25. Nejde o to, ísť hlavou proti múru, ale skôr o to, nájsť očami dvere. - [ Werner von Siemens ]
 26. Ach, ten človek tak často chybí a nikdy doopravdy nevie, čo ho minie. - [ Wilhelm Bush ]
 27. Nie je nič krajšieho ako desiť ľudí za peniaze. - [ Alfred Hitchcock ]
 28. Najužitočnejším zo všetkých umení je umenie byť užitočným. - [ Benjamin Franklin ]
 29. Čím výstřednějšími plány se pyšníme, tím složitější bude jejich realizace. - [ Erich Kästner ]
 30. Čas žene vůz. Ale nikdo ho nemůže řídit. Život v něm chvátá jako pasažér. - [ Erich Kästner ]
 31. Pre mňa je každý krok, krokom k cieľu, to platí taktiež pre kroky späť. - [ Ernst Jünger ]
 32. V mnohých veciach sú návyky zlá vec. Znamená to, že zlé sa považuje za dobré a falošné je považované za pravdu. - [ Georg Christoph Lichtenberg ]
 33. Nezostaneme dobrými, pokiaľ sa stále nesnažíme byť lepšími. - [ Gottfried Keller ]
 34. Všetko čo je nové, práve svojou novotou spôsobuje najväčšie prekvapenie. - [ Gotthold Ephraim Lessing ]
 35. Veľa ľudí žije v troskách svojich zvyklostí. - [ Jean Cocteau ]
 36. Cieľ musí človek poznať skôr ako trasu. - [ Jean Paul ]
 37. S priateľom schopným kritiky môžeš ísť rýchlejšie vpred. - [ Johann Wolfgang von Goethe ]
 38. Najprv sa stante neobľúbeným a potom Vás budú brať vážne. - [ Konrad Adenauer ]
 39. Krúžok na kľúče je starý vynález, ktorý nám umožňuje stratiť všetky kľúče naraz. - [ ľudová múdrosť ]
 40. Skúsenosť je meno, ktoré dávame svojím chybám a omylom. - [ O. Wilde ]
Stránkovanie: « Späť | 1 | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 14 | Ďalej »
Usporiadanie výrokov: Od najnovších | Podľa autorov