Stránkovanie: « Späť | 1 | ... | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | ... | 209 | Ďalej »
Usporiadanie výrokov: Od najnovších | Podľa autorov

Výroky

 1. Zvyky sú na začiatku pavučinou a neskôr laná. - [ Ze Španělska ]
 2. Kvalita je nejpresnejšou mierou všetkých vecí. - [ Aristoteles ]
 3. Tajomstvom úspechu je účelná vytrvalosť. - [ Benjamin Disraeli ]
 4. Nič nezraní tak, ako nesplnené očakávania, nič to, myseľ schopná reflexií nie je ničím iným toľko podnietená. - [ Benjamin Franklin ]
 5. Človek sa žení s ružou a žije s melónom. - [ E. Martin ]
 6. Múdreho urobí šťastným málo, hlúpeho nič na svete. Preto sú takmer všetci ľudia nespokojní. - [ F. Rochefoucauld ]
 7. Schopnosť klásť múdre otázky, je polovicou múdrosti. - [ Francis Bacon ]
 8. Ľudia, ktorý nikdy nemajú čas, dosiahnu najmenej. - [ Georg Christoph Lichtenberg ]
 9. Ten najpomalší, ktorý nestratil cieľ z očí, ide stále ešte rýchlejšie než ten, ktorý blúdi bez cieľa. - [ Gotthold Ephraim Lessing ]
 10. Život je zmena. A dostať sa na takú úroveň dokonalosti, ktorú ešte nikto nedosiahol, možno len častými zmenami. - [ John Henry Newmann ]
 11. Najviac času premarníme tým, že sa usilujeme získať čas. - [ John Steinbe ]
 12. Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí. - [ La Rochefoucauld ]
 13. Krúžok na kľúče je starý vynález, ktorý nám umožňuje stratiť všetky kľúče naraz. - [ ľudová múdrosť ]
 14. Svet je zmena a život je trvalý protiklad. - [ Marcus Aurelius ]
 15. Jsou věci nepostihnutelné zákonem, které nám kradou nejcennější majetek: čas. - [ Napoleon I ]
 16. Novátor má nepriateľov medzi tými, ktorí sa uspokoja so starými zákonmi a má len váhavých obhájcov v tých, ktorí dúfajú, že novými zákonmi získajú. - [ Niccolo Machiavelli ]
 17. Nespokojnosť je prvým krokom k rozvoju ľudstva a národov. - [ Oscar Wilde ]
 18. Ži, ak máš a užívaj svoj čas. Nič tu nie je tak trvalé ako pominuteľnosť. - [ Paul Fleming ]
 19. Realista je človek, ktorý má správny odstup od svojich ideálov. - [ Truman Capote ]
 20. Žiádny problém se nevyrieši tým, že ho pošleme k vode. - [ Winston Churchil ]
 21. Když se časy mění a nová perspektiva se stává nezbytnou, důležité věci jsou nová perspektiva a rozbití starého. - [ Alexander Döblin ]
 22. Čím pevnejšie pokrivu stisnete, tím menej páli. - [ Anon ]
 23. A tak objavíme s údivom, že existujú tajuplné stavy, ktoré nás oplodňujú. Môžeme iba dýchať, keď sme s ostatnými spojený společným cieľom, ktorý je nad nami. - [ Antoine de Saint-Exupéry ]
 24. Pivo je dôkaz toho, že boh nás miluje a chce, aby sme boli šťastní. - [ Benjamin Franklin ]
 25. Pokrok je možný jedine vtedy, keď sa inteligentne porušujú zákony. - [ Boleslav Barlog ]
 26. Bez pochýb najväčším vynálezom v histórii ľudstva je pivo. Ach, uznávam že koleso bol tiež skvelý vynález, ale koleso nejde ani zďaleka tak dobre k pizze. - [ Dave Barry ]
 27. Je nezmysel byť optimistom, keď súčasne nie ste agilný. - [ Elsa Triolet ]
 28. Inteligentný muž je občas prinútený opiť sa, aby strávil čas s hlupákmi. - [ Ernest Hemingway ]
 29. Nezostaneme dobrými, pokiaľ sa stále nesnažíme byť lepšími. - [ Gottfried Keller ]
 30. Nie veľký požiera malého, ale rýchly pomalého. - [ Heinz Peter Halek ]
 31. Podnik, ktorý neprináša nič iné ako peniaze, je úbohý podnik. - [ Henry Ford ]
 32. Technikám managementu sa prikladá príliš veľký význam, miesto toho aby sa vedelo a videlo, čo sa vlastne deje. - [ Henry Mintzberg ]
 33. Keď si ostatní myslia, že človek je na konci, potom teprve se musí správně začít. - [ Konrad Adenauer ]
 34. Zlodej je podliak, ktorý vám popri majetku vzal aj ilúziu, že máte dokonalý bezpečnostný zámok. - [ ľudová múdrosť ]
 35. Ľudské myslenie stráca zmysel, keď nemá žiadny určitý cieľ. - [ Montaigne ]
 36. Je nemožné presvedčiť človeka, ktorý má pri svojom konaní štastie, že by konal lepšie, keby svoje konanie zmenil. Takto se mení ľudské šťastie - menia sa časy, avšak človek svoje chovanie nezmení. - [ Nicollo Machiavelli ]
 37. Nič neprekvapí ľudí viac ako zdravý rozum a jasné jednanie. - [ Ralph Waldo Emerson ]
 38. Žena je celkom obyčajný tvor o ktorom ste si urobili krásnu predstavu. - [ Rausert ]
 39. Každý, kto odhodí zrkadlo, aby se zmenil, už sa zmenil. - [ Seneca ]
 40. Nikto nevie, čo môže vykonať do tej doby, než to skusí. - [ Syrus ]
Stránkovanie: « Späť | 1 | ... | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | ... | 209 | Ďalej »
Usporiadanie výrokov: Od najnovších | Podľa autorov