Stránkovanie: « Späť | 1 | ... | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | ... | 245 | Ďalej »
Usporiadanie výrokov: Od najnovších | Podľa autorov

Výroky

 1. Múdry človek je ako múdry strelec. Pokiaľ minie cieľ, poodíde a hľadá vo vnútri seba príčinu selhání. - [ Konfucius ]
 2. Keď si ostatní myslia, že človek je na konci, potom teprve se musí správně začít. - [ Konrad Adenauer ]
 3. Krúžok na kľúče je starý vynález, ktorý nám umožňuje stratiť všetky kľúče naraz. - [ ľudová múdrosť ]
 4. Rozvoj vedy a pokrok poznania sa stávajú stále zložitejšími. Na experimentovanie už nestačia zápalky a slama. - [ R.Feynman ]
 5. Ach, ten človek tak často chybí a nikdy doopravdy nevie, čo ho minie. - [ Wilhelm Bush ]
 6. Když se časy mění a nová perspektiva se stává nezbytnou, důležité věci jsou nová perspektiva a rozbití starého. - [ Alexander Döblin ]
 7. Je ľahšie ohliadnúť sa dozadu o tisíc rokov, ako pozrieť o päťdesiat rokov do budúcnosti. - [ Edward Bellamy ]
 8. O hodnote človeka nerozhoduje čo vie, ale čo koná. - [ Fichte ]
 9. Úspory času sú oslobodené od dani. - [ Günter F. Gross ]
 10. Nie veľký požiera malého, ale rýchly pomalého. - [ Heinz Peter Halek ]
 11. Život je zmena. A dostať sa na takú úroveň dokonalosti, ktorú ešte nikto nedosiahol, možno len častými zmenami. - [ John Henry Newmann ]
 12. Človek má tri cesty ako múdro konať. Najskôr premýšľaním: To je tá nejušlachtilejšia. Druhá napodobovaním: To je tá najľahšia. Tretia skúsenosťou: To je tá najtvrdšia. - [ Konfucius ]
 13. Bohatým nie je ten, kto má zlato a striebro, ale ten kto sa uspokojí s málom. - [ Mika Waltari ]
 14. Novátor má nepriateľov medzi tými, ktorí sa uspokoja so starými zákonmi a má len váhavých obhájcov v tých, ktorí dúfajú, že novými zákonmi získajú. - [ Niccolo Machiavelli ]
 15. Každý, kto odhodí zrkadlo, aby se zmenil, už sa zmenil. - [ Seneca ]
 16. 24 hodín v jednom dni, 24 pív v prepravke. Náhoda? Myslím že nie! - [ Stephen Wright ]
 17. Zvyky sú na začiatku pavučinou a neskôr laná. - [ Ze Španělska ]
 18. Kvalita je nejpresnejšou mierou všetkých vecí. - [ Aristoteles ]
 19. Tajomstvom úspechu je účelná vytrvalosť. - [ Benjamin Disraeli ]
 20. Nič nezraní tak, ako nesplnené očakávania, nič to, myseľ schopná reflexií nie je ničím iným toľko podnietená. - [ Benjamin Franklin ]
 21. Človek sa žení s ružou a žije s melónom. - [ E. Martin ]
 22. Múdreho urobí šťastným málo, hlúpeho nič na svete. Preto sú takmer všetci ľudia nespokojní. - [ F. Rochefoucauld ]
 23. Schopnosť klásť múdre otázky, je polovicou múdrosti. - [ Francis Bacon ]
 24. Ľudia, ktorý nikdy nemajú čas, dosiahnu najmenej. - [ Georg Christoph Lichtenberg ]
 25. Ten najpomalší, ktorý nestratil cieľ z očí, ide stále ešte rýchlejšie než ten, ktorý blúdi bez cieľa. - [ Gotthold Ephraim Lessing ]
 26. Život je zmena. A dostať sa na takú úroveň dokonalosti, ktorú ešte nikto nedosiahol, možno len častými zmenami. - [ John Henry Newmann ]
 27. Najviac času premarníme tým, že sa usilujeme získať čas. - [ John Steinbe ]
 28. Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí. - [ La Rochefoucauld ]
 29. Krúžok na kľúče je starý vynález, ktorý nám umožňuje stratiť všetky kľúče naraz. - [ ľudová múdrosť ]
 30. Svet je zmena a život je trvalý protiklad. - [ Marcus Aurelius ]
 31. Jsou věci nepostihnutelné zákonem, které nám kradou nejcennější majetek: čas. - [ Napoleon I ]
 32. Novátor má nepriateľov medzi tými, ktorí sa uspokoja so starými zákonmi a má len váhavých obhájcov v tých, ktorí dúfajú, že novými zákonmi získajú. - [ Niccolo Machiavelli ]
 33. Nespokojnosť je prvým krokom k rozvoju ľudstva a národov. - [ Oscar Wilde ]
 34. Ži, ak máš a užívaj svoj čas. Nič tu nie je tak trvalé ako pominuteľnosť. - [ Paul Fleming ]
 35. Realista je človek, ktorý má správny odstup od svojich ideálov. - [ Truman Capote ]
 36. Žiádny problém se nevyrieši tým, že ho pošleme k vode. - [ Winston Churchil ]
 37. Když se časy mění a nová perspektiva se stává nezbytnou, důležité věci jsou nová perspektiva a rozbití starého. - [ Alexander Döblin ]
 38. Čím pevnejšie pokrivu stisnete, tím menej páli. - [ Anon ]
 39. A tak objavíme s údivom, že existujú tajuplné stavy, ktoré nás oplodňujú. Môžeme iba dýchať, keď sme s ostatnými spojený společným cieľom, ktorý je nad nami. - [ Antoine de Saint-Exupéry ]
 40. Pivo je dôkaz toho, že boh nás miluje a chce, aby sme boli šťastní. - [ Benjamin Franklin ]
Stránkovanie: « Späť | 1 | ... | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | ... | 245 | Ďalej »
Usporiadanie výrokov: Od najnovších | Podľa autorov