Stránkovanie: « Späť | 1 | ... | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | ... | 245 | Ďalej »
Usporiadanie výrokov: Od najnovších | Podľa autorov

Výroky

 1. Každá generácia sa považuje za inteligentnejšiu ako bola predchádzajúca a za múdrejšiu ako bude tá, čo príde po nej. - [ G.Orwell ]
 2. Historik je prorok, ktorý hľadí dozadu. - [ K.Schlegel ]
 3. Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť - kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť. - [ G.Orwell ]
 4. Tí, čo sa nepamätajú na minulosť, sú odsúdení na to, aby ju znova prežili. - [ G.Santayana ]
 5. Dejiny sveta sú svetový súd. - [ F.Schiller ]
 6. Základnou vecou histórie nie je to, čo sa stalo, ale to, čo si ľudia o tom myslia alebo píšu. - [ F.Maitland ]
 7. Ľudia nie sú horší, než boli predtým, len spravodajstvo o nich je teraz dôkladnejšie. - [ Pristley ]
 8. Pred skutočnosťou možno zavrieť oči, ale nie pred spomienkou. - [ S.J.Lec ]
 9. História sa neopakuje, opakujú sa ľudia. Chcem tým povedať, že ľudské zlo v dejinách umožňuje ľudská ľahostajnosť. - [ S.Minco ]
 10. Jeden hlupák je jeden hlupák. Dvaja hlupáci sú dvaja hlupáci. Desaťtisíc hlupákov je historická sila. - [ L.Longanesi ]
 11. Dejiny trávy nikto nenapísal. - [ M.Válek ]
 12. Pod "kultúrou" v širšom zmysle sa rozumie všetko to, čím človek cibrí a rozvíja svoje mnohoraké duševné a telesné vlohy; čím sa usiluje poznávaním a prácou podrobiť si sám svet; čím robí ľudskejším spoločenský život tak v rodine, ako aj v celom občianskom spoločenstve zdokonaľovaním mravov a ustanovizní; a napokon, čím v priebehu vekov svojimi dielami prejavuje, vyjadruje a uchováva veľké duchovné zážitky a snahy, aby mohli slúžiť na úžitok mnohým, ba celému ľudskému pokoleniu. - [ GS 53 ]
 13. Minulosť považuje archeológov za usilovných krtkov, s ktorými sa dá výborne hrať na skrývačku. - [ K.Peteraj ]
 14. Fakt existuje len vo vzťahu k inému faktu. - [ V.Mináč ]
 15. Prvá cesta pápeža za hranice Talianska bola v roku 525, kedy pápež Ján I. išiel k cisárovi do Carihradu. - [ Š.Šmálik ]
 16. Je úplne nutné popísať súčasné udalosti, aby sa na nás potomci mohli odvolávať. - [ Puškin ]
 17. Prítomnosť je prítomná iba vďaka svojej minulosti. - [ P.Volek ]
 18. Je nemožné písať antické dejiny, pretože nemáme dosť prameňov a je nemožné písať moderné dejiny, pretože ich máme príliš mnoho. - [ Ch.Péguy ]
 19. Dejinám je tak pohodlne v učebniciach dejepisu! - [ K.Peteraj ]
 20. Dejiny ľudstva sa stále viac stávajú niečím medzi výchovou a katastrofou. - [ H.G.Wels ]
 21. História je galéria obrazov, v ktorej je zopár originálov a mnoho kópií. - [ Ch.Tocqueville ]
 22. Kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť. - [ G.Mann ]
 23. História nie je pohľad, ale zodpovednosť. - [ J.Patočka ]
 24. Chcem napísať budúcim ľuďom, že to nebolo na Zemi také úchvatné, ako sa hádam bude hovoriť o 2000 rokov. - [ R.Sloboda ]
 25. Dejiny študujeme preto, aby sme rozumeli dobám minulým lepšie než tí, ktorí v nich žili. - [ F.Vymazal ]
 26. Ľudia hovoria: "Časy sú stále horšie." A časy sa nemenia, len ľudia sa stávajú horšími. - [ príslovie ]
 27. V dejinách sa pravidelne striedajú obdobia, keď sa hlavy stínajú a keď sa dávajú dohromady. - [ Radič ]
 28. Historický fakt alebo historická udalosť je vždy výtvorom abstrakcie. - [ A.Schaff ]
 29. Z jedných spomienok nevyžijú dve generácie. - [ Radič ]
 30. Prečo som sa len narodil s takými súčasníkmi? - [ G.B.Shaw ]
 31. Libenter homines id quod volunt credunt.
  Men gladly believe that which they wish for. - [ Caesar ]
 32. Cito fit quod dii volunt.
  What the gods want happens soon. - [ Petronius ]
 33. Potest ex casa magnus vir exire.
  A great man can come from a cabin. - [ Seneca ]
 34. Perfer et obdura; dolor hic tibi proderit olim.
  Be patient and tough; some day this pain will be useful to you. - [ Ovid ]
 35. Amoto quaeramus seria ludo.
  Joking aside, let us turn to serious matters. - [ Horace ]
 36. Praeceptores suos adulescens veneratur et suspicit.
  A young man respects and looks up to his teachers. - [ Seneca ]
 37. Struit insidias lacrimis cum femina plorat.
  When a woman weeps, she is setting traps with her tears. - [ Dionysius Cato ]
 38. Difficile est tenere quae acceperis nisi exerceas.
  It is difficult to retain what you may have learned unless you should practice it. - [ Pliny the Younger ]
 39. Saepe ne utile quidem est scire quid futurum sit.
  Often it is not even advantageous to know what will be. - [ Cicero ]
 40. Nullus est liber tam malus ut non aliqua parte prosit.
  There is no book so bad that it is not profitable on some part. - [ Pliny the Younger ]
Stránkovanie: « Späť | 1 | ... | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | ... | 245 | Ďalej »
Usporiadanie výrokov: Od najnovších | Podľa autorov