Horoskop podľa vtákov

Kolibrík /od 23. septembra do 22. oktober /

Tento malý, farbistý vták symbolizuje vďačnosť, šťastie a životný úspech. Je stotožňovaný s bohyňou lásky, vďaka čomu dávno predtým zohrával významnú úlohu v milostných čaroch. Jeho drobné kosti slúžili ako amulet, prinášajúci vzájomnú lásku a vernosť. Zo spôsobu jeho letu v deň svatby veštili novomanželom ich budúci osud. mesiac kolibríka bol považovaný za jediný mesiac, vhodný k uzatváraniu manželstiev a osoby narodené v jeho znamení sa tešili povesti dokonalých životných partnerov, ako tí, ktorí sa dokážu postarať o teplo domova a vnášajú do manželstva lásku a radosť. Človek - kolibrík je srdečný a úprimný. Má láskavú povahu. Je mu cudzia zloba a egoizmus. jeho pozitívny postoj k životu mu zabezpečí množstvo priateľov. je však prázdny a náchylný k pochlebovaniu. Miluje komfort, dobré jedlo, pekné šaty a veselú spoločnosť. Snaží sa uniknúť ťažkej práci. Nestará sa o zajtrajšok, žije pre dnešok a jeho príjemnosti.

Jastrab /od 23.októbra do 22. novembra/

Symbol odvahy a neústupnosti. Inkovia ho uctievali ako patróna vojny. Jeho perá, zobák a pazúry predstavovali amulet zosobňujúci mužstvo a bojovnosť. Človek - jastrab je rodeným bojovníkom, obdareným nevyčerpateľnou energiou. je odvážny a rozhodný v činoch. Je odolný voči všetkým nástrahám osudu, bez väčších ťažkostí dosahuje každý svoj v živote postavený cieľ. Osvedčuje sa vo všetkých úlohách, ktoré si vyžadujú neústupnosť. Nekompromisný v práci. Vo vzťahu k blízkym náročný, ale pritom otvorený a bezprostredný. Je impulzívny a neznáša diplomaciu: tieto dve vlastnosti spôsobujú, že aj drobné nedorozumenie vyvolávajú u neho výbuchy hnevu, či agresivity. Vďaka svojim nedostatkom i pozitívam má práve toľko nepriateľov, ako priateľov. Stále vyhľadáva dobrodružstvo. miluje riziko a cestovanie, obzvlášť na nebezpečné miesta. Zaujíma sa o všetko, čo je zvláštne a tajomné. dobrý spoločník ku zábave a riskantným podujatiam - ako manželský partner je ťažko znesiteľný a to z dôvodu vysokých požiadaviek, ktoré kladie na svoju druhú polovičku. Neznáša nudu a rutinu bežného života.

Sokol /od 23. novembra do 21. decembra/

Symbol odvahy, mužstva a rytierskosti. Označuje ho ľahkosť s akou nadväzuje medziľudské kontakty. Dokáže sa vymotať z každej, hoci i beznádejnej situácie. Má charakter bojovníka, ale ľahko a rýchlo si ho možno udobriť. Očarujúci svojim spôsobom života si vie získať sympatie okolia. Tak trochu ľahkomyseľný, uprednostňuje zábavu a bezstarostné žitie pred každodennými povinnosťami. Rodený optimista. Nikdy sa nevzrušuje kvôli zápasu. Tomu, kto to potrebuje, vždy pripravený poradiť a pomôcť. Neznáša nudu a stagnáciu, volí si život plný incidentov a nebezpečenstva. Z tohoto dôvodu si obvykle vyberá ťažké a zodpovedné úlohy. Zo záväzkami, ktoré prijíma, sa zodpovedne vyrovnáva. Práca mu prináša uspokojenie, ale zriedka zisk. Sokol, ktorý je márnotratný, zriedka ovplýva bohatstvom - nad veľké ciele vyvyšuje radšej príjemnosti každodenného života. Nedarí sa mu v manželstve. Jeho výber partnera býva obyčajne náhodný a neuvážený. Rodinné šťastie Sokola môže zabezpečiť iba výnimočne chápavý a ústupčivý partner.

Biela sova /od 22. decembra do 21. januára/

Odzrkadľuje múdrosť, životnú skúsenosť a opatrnosť v konaní. Diskrétna a málovravná od počiatku známosti budí dojem neprístupnej osoby. Nie je náchylná do unáhleného uzatvárania známosti, či bližších vzťahov. Vo výbere životného partnera je mimoriadne opatrná, detailne zvažuje za i proti. Neznáša ľudí ktorí sú hlúpi, prebiehaví alebo vypočítaví. Keď už povie svoje "Áno" je verná, pozorná a lojálna. Sova je dokonalý pracovník. Ambiciózna a pracovitá dokáže uspokojiť každého, hoci i toho najnáročnejšieho šéfa. časom jej vyčítajú príliš veľkú pedantnosť. Napriek tomu, že neprikladá žiadnu váhu hromadeniu majetku, nevodí sa jej zle. Vďačí za to jednak svojej pracovitosti, ako aj skromnému spôsobu života. Pritom nie je skúpa. Pre Sovu je veľmi dôležitá rodina, jednako, podobne ako aj v práci, aj tu má náchylnosť preháňať. Niekedy ju blížny posudzuje ako despotickú a požadovačnú osobu. Tieto vlastnosti jej však možno prepáčiť, keďže všetko, čo robí, robí predovšetkým z ohľadu na svojich blízkych.

Slnečný vták /od 21. januára do 19. februára/

Tento obyvateľ porastov pri brehu riek a jazier predstavoval pre Inkov symbol výnimočného charakteru, nezávislosti a svojbytnosti. Človek - Vták je osobnosťou s bohatým vnútorným životom, nevšednými záujmami a tvorivou mysľou. V jeho znamení sa rodí veľa vedcov, mysliteľov, filozofov a parapsychológov. Vždy je samotárom - uprednostňuje samotu s vlastnými myšlienkami pred okruhom hoci i najbližších priateľov. Zbytočne by ho niekto angažoval do práce na spoločnom diele. Vyznáva zásadu, že každý je strojcom svojho osudu a preto sa nemieša do cudzieho života. Je nadmieru tolerantný a chápavý, ale nie pre seba - od seba vyžaduje najviac. Najvyšším cieľom jeho života je neustále rozširovanie svojho poznania. Táto zásada mu určuje výber profesie: práca ho musí uspokojovať a rozšíriť jeho horizonty poznania. Finančné efekty sú pre neho druhoradé. Rád cestuje, poznáva cudzie kultúry a iné zvyklosti. S potešením študuje cudzie jazyky. ľahko nadväzuje priateľstvá, hoci z neznámych dôvodov to robí ďaleko od svojho bydliska. Nezáleží mu na založení vlastnej rodiny, nepripisuje tiež väčšiu váhu udržiavať kontakty s príbuznými.

Holub /od 20. februára do 21. marca/

Príjemný, tichý, pokorného srdca. Vždy poddaný, nechá sa stále usmerňovať. V súkromnom i pracovnom živote ovládaný svojím okolím. Nemá rád zmeny, uzatváranie nových známostí a komplikácie všetkého druhu. Rodený minimalista: zamestnáva sa hocijako, rezignuje na vlastné potreby. Nezáleží mu na sláve a úspechoch. Pokiaľ môže uniká rozhodovaniu. Nedokáže sa biť za seba, poddáva sa bez boja. Rýchlo získava povesť slabocha, na ktorého sa nedá spoliehať. Preto nič divného, ak je často bez kolegov a priateľov. Nesnaží sa ani o prílišné známosti. Veľmi často vykazuje umelecké schopnosti, ako aj rozvinutú intuíciu. Z ohľadu na pasívny postoj k životu, zriedka dosahuje úspechy. Rodinu si založí iba vtedy, keď druhá strana urobí prvý krok. Zato je verným manželom a dobrým rodičom.

Sup /od 22. marca do 20. apríla/

Úplný opak Holuba. Bezohľadný, silný, odvážny, ide k cieľu použitím sily. Motto jeho života je veľmi elementárne: dosiahnúť čo najviac, bez ohľadu na cenu a obete. Pri každej vhodnej príležitosti bude bojovať do konca o funkciu, či postavenie, a to nie vždy podľa zásady fair play. Neľútostný, bez výčitiek svedomia, alebo zmyslu pre nápravu spôsobenej škody. V živote sa riadi jedinou zásadou: zabi, alebo zabijú teba. Žiadne prekvapenie, že pri tomto prístupe k životu postupuje v kariére, dosahuje vysoké postavenie, či materiálne zabezpečenie. Zato však nemá priateľov, maximálne chudobnejších pochlebovačov. To ho však nezaujíma: dôležité sú peniaze, moc a úspechy. Všetko ostatné je zbytočné. Zamiluje sa rovnako rýchlo ako bojuje: vášnivo a na smrť. Jeho city však rýchlo vychladnú a obzerá sa po ďalšom cieli a dobytie. Je odolný na skúšky osudu. Z každej situácie vychádza bez nehody.

Moriak /od 21. apríla do 21.mája/

Predstavuje symbol dôstojnosti a zámožnosti. Má veľmi dobrý prehľad o svojej vlastnej cene. Je rozvážny a ctižiadostivý. V živote sa riadi železnou morálkou. Jeho prednosti - odvaha, inteligencia a bohatý duchovný život - spôsobujú, že často slúži ako vzor hodný nasledovania. Považujú ho za človeka hodného dôvery. Nikdy neodoprie pomoc blížnemu. Milovaný a ctený v súkromnom, práve tak ako aj v pracovnom živote. Profesiu si vyberá už od detstva a zostáva jej verný až dokonca svojich sní. Cení si slávu, úspechy a peniaze, ale nikdy ich nezískava za každú cenu. Ale to ani nemusí: všetko dosahuje svojou prácou, vedomosťami a oslňujúcim myslením. V láske je vášnivý a pozorný, ale opatrný. Rozhodnutie založiť si rodinu nikdy neprijíma náhlivo. Ak už to urobí, bude zodpovedným manželom a rodičom.

Papagáj /od 22. mája do 21. júna/

Hlučný a márnivý vták, ktorý sa však vyznačuje inteligenciou a vďačnosťou. Dokáže si poradiť v živote a to okrem iného schopnosťou rýchle prijímať rozhodnutia. Je obdarený osobným šarmom, zmyslom pre humor, nápaditosťou a dôvtipom. Miluje silné zážitky, hlučnú spoločnosťa zábavy. Rád býva v centre pozornosti a skladá nereálne sľubu. Nemá rád samotu - čím je okolo neho viac ľudí, tým lepšie sa cíti. A pri tom všetkom sa mu nedarí vo vzťahoch: často uprednostňuje nové známosti pred priateľstvom vyskúšaných a verných priateľov. K životu pristupuje s prižmúrením oka: je naozaj ľahkovážny, ale darí sa mu zachovať radosť zo života až do konca svojich dní. Nemožno sa spoliehať na jeho pomoc v náhlych prípadoch, on samotný tiež nie je naučený počítať s cudzou pomocou. Spolieha sa sám na seba, obvykle s dobrým výsledkom. Nadovšetko miluje slobodu a možnosť rozhodovať o svojom živote. Miluje cestovanie a nadväzovanie nových známostí. Skáče z kvietka na kvietok. Nestará sa o zajtrajšok, žije iba prítomnosťou. Rodené dieťa šťasteny, vychádza bez ujmy s každej komplikácie. Od prvých rokov je zbožňovaný a zahŕňaný komplimentami. spôsobuje to, že neinklinuje k trvalým zväzkom. Radšej bude mať okolo seba niekoľko ctiteľov, ako sa dá "zaobrúčkovať".

Prepelica /od 22. júna do 21. júla/

Typický domáci typ. Celý svoj život obetuje rodine a domácim povinnostiam. Nemá rada samotu, ale inak ako Papagáj - pred početnou spoločnosťou uprednostňuje členov svojej rodiny. Podobne ako u Bielej Sovy je pre ňu dôležitá rodina a domáci krb. A to tak veľmi, že rezignuje na každé, hoci i najatraktívnejšej príležitosti. Ako ohňa sa bojí rizika. Vyberá si také zamestnanie, ktoré jej zabezpečí maximálnu stabilitu a bezpečnosť. Majú ju radi pre štedrosť a dobré srdce. Vždy možno počítať s jej širokou pomocou. Nerada je do niečoho nútená, hoci z druhej strany málokedy sa vyznačuje invenciou. Nikdy sa nehnevá, rýchlo sa dá udobriť. Výnimku predstavuje agresia namierená proti jej vlastnej rodine: vtedy bude bojovať až do konca. Deti Prepelice bývajú nadmieru rozmaznané.

Albatros /od 22. júla do 21. augusta/

Silný, odvážny a vytrvalý. Nepoddáva sa žiadnym prekážkam osudu. Vychádza nezranený z ťažkých situácií. Rodený optimista, odvažuje sa niekedy aj na nemožné veci - a s dobrým výsledkom. Výborný spoločník na zábavu a verný priateľ, ktorý neopustí v núdzi. Sám je priamočiary a úctivý - to žiada aj od iných. Ak je raz oklamaný, natrvalo prerušuje s daným človekom všetky kontakty. Aj keď inteligentný, v pracovnom živote nedosahuje väčšie úspechy - je pomerne lenivý na to, aby sa veľmi premáhal. Má rád pekné šaty, dobré jedlo a priateľov. Tak ako papagáj sa nestará o zajtrajšok. Od mladosti nenarieka na nedostatok ctiteľov, či ctiteliek. Stály v citoch a verný v manželstve.

Tukan /od 22. augusta do 22 septembra/

Pre Inkov bol symbolom múdrosti, rozvahy a ovládania. od mladosti sa ľahko a usilovne učí, pripravuje sa na konkrétnu profesiu. Napriek tomu, že je duchovne založený, patrí Tukan k naozajstným realistom, s plánovanou cestou života. Nič nenecháva náhode, neznáša hazard, ani zbytočné riziko. Každé rozhodnutie trikrát premyslí. pristúpi k nemu iba vtedy, ak existuje záruka úspechu. Vyhovujú mu všetky profesie, ktoré si vyžadujú pracovitosť, organizačné schopnosti a svedomitosť. Nikdy neurobí náhlivé rozhodnutie, alebo také ktoré je improvizáciou. ostražitý a predvídavý, neminie ani halier na niečo, čo nie je naozaj nevyhnutné. Napriek tomu si neodpustí investíciu do niečoho, čo poslúži jeho intelektuálnemu rozvoju. Jeho životným krédom je "Kúpiť, predať, obchodovať". K láske pristupuje tak ako ku svojim záujmom : je ostražitý pri výbere partnera. Keď už však vstúpi do manželského zväzku, zostáva verný až do konca. Ale pozor: rád hráva prvé husle.

Pridané 18. máj 2007 by Admin

Kategória Zábavný text | 1 komentárAdmin

« Kvetinový horoskop ( 245 / 321 ) 7 divov sveta »

Hodnotenie:Hodnotenie: 1 / 10Hodnotenie: 1 / 10Hodnotenie: 1 / 10Hodnotenie: 1 / 10Hodnotenie: 1 / 10Hodnotenie: 1 / 10Hodnotenie: 1 / 10Hodnotenie: 1 / 10Hodnotenie: 1 / 10Hodnotenie: 1 / 10
Počet hlasov:Hlasoval: 1 človek
Počet zobrazení:Čítalo 15794 ľudí.

Pridaj komentár k zábavnému textu


*

*

Nepoužívajte HTML kód. Môžte použiť špeciálne značky.

*
Dva plus päť slovom.

1 bod

Ved to je len prepisany "obycajny" horoskop... Nic prevratne. Ani zabavne.

Pridané 21. máj 2007 13:00:19

Yao