Ako sa zabaviť, keď beriete stopárov...

Ako sa zabaviť, alebo ako sa zbaviť stopára?
 1. Zastavte mu a spýtajte sa koľko je hodín a keď vám odpovie, ufujazdite mu ...
 2. Oznámte mu, že ho vezmete len za podmienky, že rýchlosti bude radiť on
 3. Keď sa usadí, tichým hlasom sa ho spýtajte: "Máte strach?"
 4. Urobte si na volante zárez.
 5. Naklonte sa blízko k volantu a s neprítomnym pohľadom do diaľky si zamrmlite: "Všetkých ich dostanem!"
 6. Pri rýchlosti 130 km/hodinu simulujte epileptický záchvat
 7. Za jazdy sa aspoň trikrát prezujte.
 8. Vyťukajte na mobile ľubovolné číslo a tajomne zahláste: "Tu križiak, chytil som jednu muchu ..."
 9. Tesne pred ostrou zákrutou skríknite: "Aaach bože, ja to nedokážem...!
 10. Keď vás zastaví dopravná hliadka, povedzte policajtovi s kamennou tvárou: "Pán nadporučík, to je on!"
 11. So stopárom sa rozlúčte so slovami: "Viem, kde bývate ..."

Pridané 7. máj 2003 by Admin

Kategória Zábavný text | žiaden komentárAdmin

« ŘETĚZOVÝ DOPIS ( 33 / 321 ) Čierna skrinka »

Hodnotenie:Nikto ešte nehlasoval.
Počet hlasov:Nikto ešte nehlasoval
Počet zobrazení:Čítalo 4946 ľudí.

Pridaj komentár k zábavnému textu


*

*

Nepoužívajte HTML kód. Môžte použiť špeciálne značky.

*
Dva plus päť slovom.

Zatiaľ nie sú žiadne komentáre.