Stránkovanie: « Späť | 1 | ... | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Ďalej »
Usporiadanie výrokov: Od najnovších | Podľa autorov

Výroky

 1. Každá pravda prechádza troma fázami: Najprv je zosmiešňovaná. Potom je násilne odmietaná, nakoniec je akceptovaná ako samozrejmosť. - [ Arthur Schopenhauer ]
 2. Tí, ktorí ignorujú minulosť, sú odsúdení zopakovať si ju. - [ George Santayana ]
 3. Pravda nie je meraná veľkosťou jej armády. - [ Anonym ]
 4. Veci, ktoré sú ignorované sú veci, ktoré potrebujú pozornosť, ale tie, ktoré chcú pozornosť sú tie, ktoré by mali byť ignorované. - [ Anonym ]
 5. Múdrosť je hovorenie vecí, ktoré každí pozná, ale väčšina zabudla. - [ Anonym ]
 6. Nič nie je stratené pre človeka, ktorý prežíva veľkú lásku alebo naozajstné priateľstvo, ale všetko je stratené pre toho, kto je sám. Iba ten, kto láskyplne vystúpi z okruhu svojho ja a nájde k sebe ty, iba ten nájde bránu k tajomstvu bytia. - [ G.Marcel ]
 7. Keď niekto začne hľadať seba, prestane milovať. - [ sv.Terezka ]
 8. Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nevedie nikam. - [ Maxim Gorkij ]
 9. 'Len to, čo vychádza zo srdca, vnikne do srdca.' - [ R.W.Trine ]
 10. 'Kde je váš poklad, tam je i vaše srdce...' - [ Biblia ]
 11. Priateľom je ten, kto o vás vie všetko a predsa má vás rád. - [ E.Hubbard ]
 12. 'Priateľ je ten, pred ktorým možem myslieť nahlas...' - [ Anonym ]
 13. 'Neodsudzuj nikoho, ak si nebol na jeho mieste.' - [ Talmud ]
 14. Nič nie je krásne zo všetkých strán. - [ Horacius ]
 15. Nie je dôležité, ktoré miesto zaujímame, ale smer, ktorým ideme. - [ O. W. Holmes ]
 16. Srdce má svoje dôvody, ktoré rozum nerozumie. - [ Bl.Pascal ]
 17. 'Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných...' - [ A.Einstein ]
 18. Daj každému dňu šancu, aby sa stal nakrajším dňom tvojho života... - [ Mark Twain ]
 19. Šťastie je mozaika zložená z drobných radostí. - [ A.Maurois ]
 20. Dobrého človeka hľadaj medzi tými, ktorých svet odsudzuje... - [ S. Lewis ]
 21. Veci nadobudnú skutočnú cenu iba vtedy, ak o ne musíme bojovať. - [ A.J. Cronin ]
 22. 'Naši najlepší priatelia i najhorší nepriatelia sú naše myšlienky...' - [ Frank Crane ]
 23. Netráp sa pre mienku ľudí, ak ti svedomie nič nevyčíta... - [ M.Rázus ]
 24. 'Priateľom je ten, kto o vás vie všetko a predsa vás má rád.' - [ E.Hubbard ]
 25. Svet hľadá ľudí, ktorí dokážu niečo urobiť; nie ľudí, ktorí vedia vysvetliť, prečo niečo neurobili. - [ Rowlandová ]
 26. Zajtra znamená neraz už: NIKDY! - [ Seneca ]
 27. 'Myslieť si, že vonkajšie okolnosti by mohli človeka urobiť šťastným alebo nešťastným, je veľký OMYL. To, čo urobí človeka šťastným či nešťastným, to je jeho vlastné srdce...' - [ Büchsel ]
 28. Po láske nemôžem siahnuť ako keby bola v zásobe. Je to predovšetkým práca môjho srdca. - [ Antoine de SaintExupéry ]
 29. 'Najkrajšou cestou, po ktorej môžeme kráčať tu na zemi, je, keď ideme jeden k druhému.' - [ Paul Morand ]
 30. 'Niektorí ľudia NEROBIA CHYBY, pretože sa vôbec NEPOKÚSILI ROBIŤ NIEČO, čo STOJÍ ZA TO...' - [ Goethe ]
 31. 'Oči nevidia hviezdy, pokým nie je noc...' - [ Anonym ]
 32. Prekážky v nás vyburcujú vlohy, ktoré by v nás za priaznivých okolností zostali driemať. - [ Horatius ]
 33. Človek nie je úplne vinný, lebo nezapočal dejiny. Ale nie je ani celkom bez viny, pretože v nich pokračuje. - [ A.Camus ]
 34. Myšlienky nie sú zodpovedné za to, čo s nimi ľudia urobia. - [ W.Heisenberg ]
 35. 'Ničoho v živote sa netreba báť. Všetkému treba len porozumieť...' - [ Anonym ]
 36. Kto chceš hýbať svetom, pohni najprv sám sebou. - [ Sokrates ]
 37. 'Milovať znamená priať blížnemu to, čo považujeme za dobré z lásky k nemu, nie k sebe...' - [ Aristoteles ]
 38. 'Sťažujeme sa na to, aký je život krátky, a predsa robíme všetko pre to, aby prebehol čo najrýchlejšie.' - [ F. de Maintenon ]
 39. 'Nikto nie je taký prázdny ako tí, ktorí sú plní samých seba.' - [ B.Whichcote ]
 40. Príliš často si myslíme, že Boh nepočuje naše prosby. V skutočnosti sme to my, čo nepočúvame jeho odpovede. - [ Francois Mauriac ]
Stránkovanie: « Späť | 1 | ... | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Ďalej »
Usporiadanie výrokov: Od najnovších | Podľa autorov